Door op 12 juli 2016

Verslag werkgroep cultuur: Cultuureducatie Werkt

Cultuureducatie Werkt

Op woensdag 6 juli 2016 kwam de werkgroep Cultuur bij elkaar in het Stadhuis. Op de agenda hadden we cultuureducatie staan, een belangrijk punt voor de PvdA en de werkgroep omdat wij vinden dat alle Haagse kinderen via school bekend en vertrouwd moeten raken met kunst en cultuur. Niet alleen omdat wij de intrinsieke waarde van cultuur een warm hart toedragen, maar ook omdat cultuur zoveel meer doelen dient.

De werkgroep was bijzonder verheugd dat Marijn Cornelis, directeur-bestuurder van Cultuurschakel en Debbie Coninck Westenberg, cultuurcoördinator van ’t Palet, tijd hadden gemaakt om ons bij te praten over de staat van cultuureducatie in Den Haag. Hoe is het cultuuronderwijs in Den Haag georganiseerd? Krijgen alle Haagse kinderen cultuuronderwijs op school? Doen alle culturele instellingen mee? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Martijn vertelde over hoe Cultuurschakel partijen binnen cultuuronderwijs en amateurkunst ondersteunt, verbindt en aanbod en kennis zichtbaar maakt. Ze gaf ons een aantal aandachtspunten mee: investeer in de betrokkenheid van ouders, waak ervoor dat het cultuuronderwijs in het Voortgezet Onderwijs niet verwaarloost, en ondersteun de verbinding tussen cultuur en welzijn. Die relatie is er op veel vlakken, maar krijgt door het verkokerd denken moeilijk vorm. Debbie nam ons mee in de wondere wereld van ’t Palet, een bassischool in de Schilderswijk.

Door de door de overheid mogelijk gemaakte schooltijdverlenging gaan de kinderen van 08.30 uur tot 16.00 uur naar school. Hierdoor is er meer tijd en middelen beschikbaar gekomen om echt iets te maken van onder meer cultuuronderwijs. De kwaliteit en intensiteit daarvan is verder toegenomen door het aannemen van echte vakleerkrachten op het vlak van media, theater en muziek. Dat team werkt samen met aanbieders uit de stad, waaronder het Residentieorkest, Theaterschool Rabarber en het Nederlands Danstheater. Debbie laat mooi zien dat als er fondsen uit diverse potten gecombineerd worden het realiseren van de doelen van cultuureducatie makkelijker wordt. Zij uitte haar zorg dat die extra middelen wellicht weer weg zullen vallen. De Werkgroep Cultuur heeft dat nu gezien en zal zo nodig hard aan de bel trekken.

Uit het gesprek dat volgde op de twee presentaties bleek dat al veel bereikt is met de huidige structuren in Den Haag: nagenoeg alle scholen bezoeken jaarlijks voorstellingen, de Cultuurschakel staat klaar om integratie van cultuur in de lessen te bevorderen, en educatieve medewerkers van cultuurmakers weten al dan niet via Cultuurschakel de scholen en de kinderen te bereiken. Wel werd duidelijk dat er nooit achterover geleund kan worden. Alle partijen moeten nog meer samenwerken om dubbel werk te voorkomen. En we moeten erg opletten dat niet in de toekomst de fragiele financiering wordt aangetast of teruggedraaid. Idealiter komt er ook geld bij om bijvoorbeeld cultuureducatie in het voortgezet onderwijs te redden.

Eind oktober wordt het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020 in de Gemeenteraad behandeld. De werkgroep Cultuur zal daarvoor nog een keer samenkomen en de politieke strategie doornemen met PvdA-woordvoerder Bülent Aydin. We zullen dan erg letten op de stand van zaken ten aanzien van cultuureducatie. Verder zal dan de koppeling van cultuur met het sociale domein op de agenda staan.

De werkgroep Cultuur is een van de werkgroepen die er zijn in Den Haag. Wil je je hierbij aansluiten of meer informatie over deze werkgroep? Ernst van Bemmelen van Gent is werkgroepvoorzitter. Mail: ernst@vanbemmelenvangent.com

Wil je informatie over de andere werkgroepen? Bestuurslid Kai Yin Or is coördinator werkgroepen. Mail: kaiyinor@hotmail.com