Door op 17 augustus 2012

Versoepel parkeernorm voor woningbouw

De verplichte parkeernorm voor ontwikkelaars en woningbouwcorporaties hebben een stagnerende werking op de woningbouw. Dat stellen PvdA-raadsleden Jos de Jong en Gerard Verspuij.

“In dat geval kiezen wij voor een betaalbaar dak boven het hoofd en kan die parkeernorm, desnoods tijdelijk, best een beetje lager”, aldus de sociaaldemocraten.

Bij ontwikkelingsprojecten legt de gemeente een norm op voor het aantal parkeervoorzieningen dat gelijktijdig gerealiseerd dient te worden. Vooral voor ontwikkelaars van sociale en middeldure woningen is deze norm een financiële bottleneck. In het duurdere segment kunnen de investeringen immers nog grotendeels worden terugverdiend door parkeerplekken te verkopen of (verplicht) te verhuren aan de bewoners.

Jos de Jong: “Op sociale woningen zit al een aanzienlijke onrendabele top. Een bedrag van zo’n 60.000 tot 70.000 euro per woning dat niet via huurpenningen kan worden terugverdiend. Een parkeerplaats kost de opdrachtgever tussen de 20.000 en 40.000 euro en die moet hij aanleggen ongeacht of toekomstige huurders daar behoefte aan hebben. In tijden van crisis lijkt ons dat net iets teveel van het goede.”

Behoefte sociale woningbouw stijgt
De PvdA-ers merken dat de behoefte aan sociale woningen stijgt. Verspuij: “Tegelijkertijd merken wij dat de parkeervoorzieningen die verplicht moeten worden aangelegd grotendeels leegstaan. Mensen met een kleine beurs kunnen simpelweg steeds vaker geen auto betalen. Het is dan van de gekke om ten koste van broodnodige extra woningen dure voorzieningen aan te leggen waar niemand gebruik van maakt.”

De Jong: “Wat ons betreft nemen we een aantal maatregelen. De parkeernorm wordt versoepeld, vooral voor bouwers van sociale en middeldure woningen. We gaan onderzoeken of bestaande parkeervoorzieningen, zoals bij winkelcentra en kantoren, soelaas kunnen bieden. En wat mij betreft bouwen we in de directe omgeving van OV-knooppunten, zoals de treinstations CS en HS, helemaal geen nieuwe parkeervoorzieningen meer. Als tegenprestatie zie we trouwens wel graag dat er goede fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd.”

Banen
Zowel de lokale als de landelijke PvdA ziet in de bouwsector kansen om de tot een dieptepunt gedaalde werkgelegenheid weer te laten stijgen. De landelijke PvdA presenteerde hiervoor vandaag een Banenplan voor de bouwsector.

De Jong en Verspuij zien hun voorstel daar uitstekend op aansluiten: “De bouw weer aan de gang, werklozen aan de slag en Hagenaars onder dak. Sterk en sociaal, en zo hoort het.”

Lees hier de schriftelijke vragen >>