Door op 3 mei 2015

Viering Dag van de Arbeid

De 1 mei viering stond dit jaar in het teken van één van onze nog steeds springlevende sociaal democratische waarden: verbinding tussen mensen in een fatsoenlijke samenleving. Samen met de afdeling Rijswijk en de afdeling Voorburg/Leidschendam hebben we er weer een mooie bijeenkomst van gemaakt.

Albert-Jan – afdelingsvoorzitter van Den Haag – opende de viering, waarbij hij stilstond bij het overlijden van Riek Heuperman van de afdeling Leidschendam/Voorburg, Martin Wijma van de afdeling Rijswijk en Arie de Jonge, Herman van der Hoeven en Noor van Kooperen van de afdeling Den Haag. Daarna volgde een ontroerend in memoriam van de dochter van Noor.

Andere sprekers waren Samir Ahraui van JS Leiden/Den Haag, de vice-voorzitter van de Turkse sociaal-democratische partij in Nederland Necdet Yuksekbas, de fractievoorzitter van Den Haag Martijn Balster en Naima Ajouaau, medeoprichtster van nietmijnislam.nl en voormalig lid van de Provinciale Staten voor de PvdA in Noord Holland. Allen wisten het thema boeiend, goed en vaak ook met humor, neer te zetten.

Onze enige echte wethouder in Den Haag, Rabin Baldewsingh, sprak de jubilarissen toe. Dit jaar waren er maar liefst vier leden 50 jaar lid en twee leden zelfs 65 jaar lid. Koen Baart, J.C. vd Vijver en L.H. Mulder (50 jaar) en A.W.C. Ghijssels en S. Poppe (65 jaar) waren aanwezig om de onderscheiding persoonlijk in ontvangst te nemen. De dames Ghijssels en Poppe, klein maar dapper, zijn zeer actief geweest bij onder meer de Rooie Vrouwen.

Albert-Jan sloot de bijeenkomst af en nadat we gezamenlijk rozen hadden gelegd bij onze voorman Troelstra. Vervolgens was er koffie in de kantine van de Korfbalvereniging Scheveningen.

De viering werd omlijst door het Rijswijks Strijdkoor dat traditiegetrouw ook “Morgenrood” zong en aan het eind van de bijeenkomst de Internationale. Vermeldenswaardig is nog dat Martijn de gedenkschriften van Troelstra leest en Albert-Jan van zijn oudtante de Internationale heeft geleerd! Het was een zeer geslaagde 1 mei viering waar veel mensen op af zijn gekomen. Als je ideeën hebt voor de viering van volgend jaar, horen we dat graag.