Door op 10 september 2014

Vluchtelingen Sacramentskerk

De PvdA is blij met de voorlopige huisvesting van de vluchtelingen uit de Sacramentskerk en de inspanningen van Den Haag om te komen tot een permanente regeling. Burgemeester Van Aartsen heeft aangegeven zich maximaal te blijven inspannen voor een permanente oplossing, maar wel één die door het Rijk wordt betaald. Staatssecretaris Teeven is verantwoordelijk voor de opvang vluchtelingen. De PvdA staat daar achter.

“Het is goed dat Den Haag voorop loopt om te komen tot een goede landelijke opvangregeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Dat past de stad van Vrede en Recht,” aldus PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Onder druk van Den Haag en Amsterdam en hopelijk meer gemeenten, moet de opvang van deze groep permanent worden geregeld, vindt de PvdA Den Haag.

De PvdA prees alle vrijwilligers in de stad die zich bekommerd hebben om de vluchtelingen in de Sacramentskerk. De tijdelijke opvanglocatie aan de Zilverstraat is een goede eerste stap, alle dossiers worden nu bekeken en er is aandacht voor de groep vluchtelingen die kampt met psychische problemen. De komende tijd houdt de PvdA de vinger aan de pols. Het streven: Duidelijkheid en structureel opvangbeleid voor alle vluchtelingen.