Door op 6 juli 2017

Voor ieder Haags kind gelijke kansen op school

We strijden er al meer dan een eeuw voor: gelijke kansen in het onderwijs. Alle Haagse kinderen kunnen anno 2017 naar de basisschool, de middelbare school en krijgen de kans om een vervolgopleiding te doen op het mbo, hbo of de universiteit. Dat is een geweldige prestatie, maar er is ook nog genoeg om voor te vechten. Want helaas krijgt toch nog niet ieder kind dezelfde kans om zich te ontwikkelen, door te leren en om het beste uit zichzelf te halen.

Gratis voorschool voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

Vandaag sprak de gemeenteraad over de voorschool. Jonge kinderen met een taal- of leerachterstand kunnen, wanneer ze 2,5 jaar oud zijn, in Den Haag naar de voorschool waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Door de harmonisatie van de kinderopvang en de peuterspeelzaal, die door Lodewijk Asscher in gang is gezet, wordt er in de toekomst wat betreft kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen geen onderscheid meer gemaakt tussen de kinderopvang, peuterspeelzaal en voorschool. Ouders betalen voor alle soorten opvang straks een inkomensafhankelijke bijdrage.

Kinderen met een taal- en leerachterstand kunnen twee gratis dagdelen per week naar de voorschool. De PvdA heeft bedongen dat ouders van kinderen met de laagste inkomens, die in Den Haag recht hebben op een Ooievaarspas, straks gratis twee extra dagdelen per week naar de voorschool kunnen. Juist voor die ouders mag geld geen drempel zijn om hun kinderen naar de voorschool te sturen. Juist daar kunnen kinderen zich ontwikkelen, met leeftijdsgenootjes spelen en zich voorbereiden op de basisschool. Het is dus belangrijk dat dit voor alle Haagse kinderen toegankelijk is.

Huiswerkbegeleiding betaalbaar voor alle kinderen

Samen met GroenLinks en de Haagse Stadspartij willen we dat iedere Haagse scholier huiswerkbegeleiding of examentraining kan krijgen als dat nodig is. Nu is dit voor kinderen uit arme gezinnen vaak niet haalbaar omdat ouders de hoge kosten niet kunnen betalen. Dit zorgt voor ongelijkheid: kinderen van rijke ouders worden met trainingen richting hun diploma geloodst, terwijl iedere scholier af en toe wel een beetje extra hulp of uitleg kan gebruiken. Ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen.

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota deden we hier gezamenlijk een voorstel voor. Wij willen dat alle Haagse kinderen een eerlijke kans krijgen in het onderwijs. Daarom roepen we de wethouder op om bij de aankomende onderwijsplannen met een oplossing te komen, om ervoor te zorgen dat iedere scholier de extra hulp kan krijgen die nodig is.

Segregatie en ongelijkheid in het onderwijs tegengaan blijft een uitdaging. We zijn daarom blij met de toezegging van de wethouder dat dit ook voor haar een prioriteit is bij de nieuwe Haagse onderwijsplannen. We zullen dit nauwlettend in de gaten houden: ook in Den Haag moeten we nog flinke stappen zetten om ervoor te zorgen dat écht ieder kind gelijke kansen krijgt op school.