Door Abderrahim Kajouane op 10 oktober 2016

Voor ieder kind een plek op school

Duizenden kinderen in Nederland zitten thuis omdat er geen passende plek is op een school in de buurt. Omdat het kind een leer- of gedragsstoornis heeft en de school geen geschikte klas kan bieden, niet voldoende capaciteit heeft om een kind op te vangen, niet voldoende getrainde docenten in huis heeft die om kunnen gaan met verschillende leer- en gedragsproblemen.

Ondanks de veelvuldige aandacht voor dit probleem de afgelopen jaren, bleek vorige week uit een interview in de Volkskrant met voormalig kinderombudsman Marc Dullaert dat het nog niet alle gemeentes lukt om ervoor te zorgen dat er voor ieder kind een plek is op school. De gemeente heeft de kinderen niet altijd in beeld, of voert niet altijd goed overleg met scholen over hoe kinderen alsnog een plek kan worden geboden.

Kinderen mogen niet lijden onder de veranderingen in het onderwijs en terecht komen in een uitzichtloze situatie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld over de situatie in Den Haag: hoeveel kinderen zitten er in Den Haag noodgedwongen thuis, en wat wordt er gedaan om dit te voorkomen? Want we moeten er scherp op blijven dat ieder kind moet naar school kan gaan. In heel Nederland, dus ook in Den Haag.

Lees de schriftelijke vragen hier. 

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane