Door op 28 september 2015

Voorop lopen bij opvang vluchtelingen

Vorige week besloot de gemeente Den Haag om een investering te gaan doen in het huisvesten van vluchtelingen met een status. Daarvoor zullen kantoren en leegstaande verzorgingshuizen moeten worden verbouwd. In totaal moeten er 1900 plekken komen voor statushouders. Daarbij gaat het om het realiseren van semipermanente huisvesting: voor mensen met verblijfsvergunningen van vaak 5 jaar.  Anders dan in de noodopvang (voor 2 tot 6 weken), moeten hier de voorzieningen zijn ingericht op langdurig verblijf, met alles wat daar qua fatsoensnormen bij hoort. Zoals dat ook voor reguliere woningen geldt.

Deze investering gaat wat tijd vergen, maar is heel hard nodig over niet al te lange tijd, als mensen uit noodopvang en asielzoekerscentra een voorlopige verblijfsvergunning hebben en moeten doorstromen. Van de binnenkomende Eritreeërs en Syriërs krijgt een groot deel namelijk snel een verblijfsvergunning omdat terugkeren geen optie is op dit moment. Daarmee is dit een groots gebaar en zullen we vol aan de bak moeten om deze woningen snel te realiseren. En dat zonder dat de wachttijd voor andere woningzoekenden in de stad oploopt uiteraard, een garantie die de wethouder heeft afgegeven.

De afgelopen weken is de druk op de noodopvang in ons land echter ook toegenomen. Vorige week al stuurde staatssecretaris Dijkhof een brief naar alle gemeenten om 500 vluchtelingen noodopvang te bieden. Heel snel bleken deze gelukkig gevuld. Deze week kwam er een oproep voor nog eens 1000 bij. Hier hopen we op de bereidheid van Nederlandse gemeenten en zeker ook Den Haag. In de brief die het college vorige week naar de raad stuurde, gaf het college aan welwillend tegen alle verzoeken te staan. Dat hoort bij een Stad van Vrede en Recht.

Den Haag heeft inmiddels op de website een oproep geplaatst om locaties voor opvang te melden. Ook wordt hulp gevraagd bij het werk van Vluchtelingenwerk. Mij bereikten de afgelopen weken ook al mogelijkheden om noodopvang te bieden en vele initiatieven van mensen die iets willen doen. Dat is prachtig. We kunnen niet genoeg plekken en handen hebben die we kunnen benutten, lijkt me, voor als het nodig is.

Den Haag moet voorop lopen waar het de opvang van vluchtelingen betreft, zo vindt de PvdA. Op ons mag de staatssecretaris rekenen, waar het de opvang van vluchtelingen betreft: voor statushouders en voor noodopvang.