Door op 18 juli 2013

Voortgang Huishoudelijk Afvalplan: Op naar een schoner en duurzamer Den Haag

In de commissie werd deze week gesproken over de voortgang van het Huishoudelijk Afvalplan (HAP). De eerste positieve resultaten zijn al zichtbaar in de stad. Zo neemt de gescheiden afvalinzameling toe en doet de gemeente meer met hergebruik. De HAP leidt tot een verduurzaming van de inzameling van het huishoudelijk afval. Met name met de gescheiden inzameling van papier en textiel is Den Haag op de goede weg. Het ingezamelde papier nam met 10% toe en het textiel zelfs met ruim 20%.

Toch gaan de ambities van de PvdA nog verder. PvdA-woordvoerder Rajesh Ramnewash: “Wij zien nog veel kansen. Recent heeft het college, de uit het buitenland bekende, gescheiden afvalbakken geplaats aan de nieuwe boulevard. Dit moet op veel meer plekken, ik denk dan aan de stations Hollandsspoor, Den Haag Centraal en de Haagse Markt. Dit zou gefinancierd kunnen worden uit de NS/HTM gelden. Ook vind ik dat de kunststof inzameling in Den Haag nog sneller opgepakt moet worden. De stad vraagt hierom het is dan aan de gemeente om hier op in te spelen. Inpandige voorzieningen in Hoogbouw zou ook een prioriteit van de gemeente moeten zijn, want hiermee is nog veel te winnen.”

De wethouder deed in de commissie een aantal concrete toezeggingen. Zo gaat hij aan de slag met ons voorstel voor gescheiden afvalbakken op meer plekken, zoals bij de OV voorzieningen. Tevens gaat hij kijken naar de mogelijkheid om stimulerende maatregelen in het vooruitzicht te stellen bij het behalen van goede inzamelresultaten.

Uit de Stadsenquête blijkt dat de waardering voor de aanbiedmogelijkheden voor afvalscheiding is toegenomen naar een 6,8. De PvdA ziet dit als een signaal dat we op de goede weg zijn met de maatregelen uit het HAP. Het is nu zaak dat we de komende jaren doorzetten.