12 juni 2014

Voortgang van de evaluatiecommissie

Aanstaande zaterdag 14 juni start de evaluatiecommissie met haar oriënterende gesprekken. Deze zullen ook op zaterdag 21 juni plaatsvinden. De commissie zal tal van mensen interviewen, binnen en buiten de afdeling, in gesprekken van 1 uur. Soms nodigt de commissie meerdere mensen gelijktijdig uit in groepen van maximaal 3 of 4 personen. De gesprekken vinden plaats in het kantoor van de Wiardi Beckman Stichting (WBS).

De oriënterende gesprekken moeten bijdragen aan de eerste indrukken van de commissie, gecombineerd met een (eerste) analyse van de schriftelijke bijdragen, die via de mailbox zijn aangereikt door de leden. In juli, en mogelijk augustus, zullen de nodige vervolggesprekken worden gevoerd. De data hiervoor worden nog bepaald.

Opdracht commissie

De commissie richt zich in de gesprekken op de thema’s zoals geformuleerd in de motie:

Onder leiding van een externe, onafhankelijke commissie bestaande uit PvdA-leden,

een evaluatie uitvoeren naar de periode 2010-2014 over ondermeer de volgende

onderwerpen:

1. Het imago van de PvdA in Den Haag

2. De zichtbaarheid van de PvdA in de wijken en alle stadsdelen

3. De stijl, bestuurscultuur en het functioneren van de fractie en de wethouders

4. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma

5. De campagne

6. Het werkgroepenbeleid

Deze evaluatie dient medio 2014 te leiden tot concrete aanbevelingen aan de ALV over hoe

de PvdA Den Haag het vertrouwen van kiezers weer kan terugwinnen en hoe we samen kunnen werken aan één sociaaldemocratisch Den Haag.

Mailbox

Het is nog steeds mogelijk om de ervaringen, opmerkingen en gevoelens over de campagne én over de afgelopen vier jaar met de commissie te delen. Ook suggesties en ideeën zijn van harte welkom. Het speciale mailadres hiervoor is: evaluatiecommissiePvdADenHaag@gmail.com. Input geven aan de commissie kan tot 1 juli 2014.

Samenstelling commissie

Aan de samenstelling van de commissie is ter vervanging van Walter Ligthart een nieuw lid toegevoegd. Dit is André Rodenburg.

André Rodenburg is lid van het afdelingsbestuur van de PvdA Leidschendam Voorburg. Hij is daar actief geweest als secretaris, congres- en gewestafgevaardigde. Momenteel is hij werkzaam bij de overheid als coördinerend adviseur voor de raad van Leefomgeving en Infrastructuur (rLI). Hij is woonachtig in Voorburg.

Ten slotte

Mocht je nog vragen hebben, of tips, schroom niet om te bellen of te mailen.

Contactpersoon vanuit bestuur:

Hans van Daal (06-52631525) of Maarten Sinnema (06-48401686)