Door op 1 juni 2014

Voortgang, verzoek en plan evaluatiecommissie

Eerder deze week is laten weten dat de evaluatiecommissie begonnen is aan haar opdracht: het evalueren van de campagne en de afgelopen vier jaar. De evaluatiecommissie komt voort uit de wens van de ledenvergadering van 13 mei jongstleden. Hieronder de voortgang, verzoeken en het plan van aanpak.

Input leden via mail

De commissie vindt het belangrijk zoveel mogelijk input te krijgen van alle PvdA Den Haag leden. Daarom heeft de evaluatiecommissie een speciaal mailadres. Alle leden worden gevraagd ervaringen, opmerkingen en gevoelens over de campagne én over de afgelopen vier jaar met de commissie te delen. Ook suggesties en ideeën zijn van harte welkom. Het speciale mailadres hiervoor is: evaluatiecommissiePvdADenHaag@gmail.comInput geven aan de commissie kan tot 1 juli 2014.

Gesprekken met leden

De evaluatiecommissie gaat de komende maanden aan de slag met evalueren. Op 14 en op 21 juni spreekt de commissie met verschillende leden van de afdeling. Dit betreft een echte doorsnede van de afdeling: mensen uit de werkgroepen, betrokken leden, leden die misschien iets minder betrokken zijn, vrijwilligers, de fractie, de oude fractieleden, de wethouders et cetera.

Maatschappelijke middenveld

Daarnaast gaat de evaluatiecommissie in gesprek met verschillende mensen/organisaties uit het maatschappelijke middenveld. Doel van deze gesprekken is een goed beeld te krijgen van hoe mensen en organisaties in de stad naar de partij kijken.

Doel & toekomst

Dit alles heeft tot doel om naast een goede en stevige evaluatie ook een goed perspectief voor de toekomst van de PvdA Den Haag te schetsen. Op die manier kunnen we verder bouwen aan een partij die de stad en haar mensen centraal heeft staan.

Gedurende de voortgang van de commissie zal iedereen op de hoogte gehouden worden middels de nieuwsbrief.

Samenstelling commissie

Pieter Tops (voorzitter)

Pieter is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en veel ervaring  in onderzoek  naar vraagstukken op het gebied van lokaal bestuur.

Arthur Ringeling

Arthur is emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en decaan van de Metropool opleiding van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij heeft ruime ervaring met het uitvoeren van evaluaties.

Jan Booij

Jan Is eigenaar van een advies bureau dat zich sterk richt op de het terrein van zorg en welzijn en culturele diversiteit. Jan is bijzonder goed bekend met de Haagse Samenleving.

Samir Ahrauri

Samir is bestuurslid van de JS Den Haag Leiden met de portefeuille Communicatie en Promotie.  Hij studeert Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Anne Koning

Anne is lid van de Eerste Kamer en Provinciale Staten Zuid Holland voor de PvdA. Zij is afdelingsvoorzitter en raadslid geweest in de gemeente Wageningen en raadslid en wethouder  in de gemeente Delft.  Daarnaast is Anne onder meer hoofd programma’s bij Jantje Beton. Zij woont in Delft.

Walter Ligthart was ook deel van de door de ALV van 13 mei aangestelde evaluatiecommissie. Helaas moet hij vanwege omstandigheden zich hiervoor terugtrekken. Om het proces van de evaluatiecommissie goed door te laten lopen wordt in overleg met het bestuur gekeken naar een goede vervanger.