Door op 10 oktober 2014

“We kunnen voorwaarts met aanbevelingen evaluatie”

De PvdA Den Haag is blij met het rapport van de evaluatiecommissie dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. “Het rapport van de commissie geeft sterke aanbevelingen om verder te werken aan een sociaal Den Haag. De afdeling, de fractie en de wethouder gaan met vereende kracht hiermee aan de slag”, aldus Albert Jan Pomper, voorzitter van de PvdA Den Haag.

Handen en voeten van de partij

Het bestuur van de PvdA Den Haag waardeert de grote betrokkenheid van veel leden bij de totstandkoming van het rapport. Albert Jan Pomper: “De commissie heeft met meer dan zeventig leden gesproken. Daaruit blijkt de kracht van de partij: de leden zijn betrokken en willen met z’n allen ervoor gaan. Wij zijn nooit bang voor zelfreflectie. Dat siert een open partij”.

Het rapport inspireert en geeft richting om de PvdA in de stad verder te versterken. Pomper: “Onze vereniging moet de verbinding met de stad versterken: daarom zetten we de komende jaren verder in op het versterken van de werkgroepen, wijkteams en het Ombudsteam. Zij zijn behalve de ogen en oren, ook de handen en voeten van de partij. Zichtbaar en betrokken zijn in de stad, daar gaat het om”.

Geen instituut maar een beweging

Wethouder en partijleider Rabin Baldewsingh ziet het rapport als een bevestiging van de koers die de PvdA wil inzetten. Niet de stenen centraal, maar de mensen centraal: terug naar de basis. Vijfduizend jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt moeten aan het werk geholpen worden. De komende vier jaar gaat het college 10.000 nieuwe banen creëren. Daarnaast pakken we de armoede aan, in het bijzonder armoede bij kinderen.

Baldewsingh: ”Ik ben als PvdA-wethouder hard bezig een sociale agenda uit te voeren, maar ik kan dat niet alleen. We leggen ons oor te luister in de stad en in de partij. Krachten gaan we benutten en aan elkaar verbinden. De PvdA is geen instituut maar een beweging. Een beweging die constant in ontwikkeling is. Een beweging waarvan we zoveel mogelijk mensen bondgenoot willen maken. Ik ben er trots op dat ik als partijleider hieraan leiding mag geven en dan doe ik met alle energie die ik in mij heb”.

De mens centraal

Voor de PvdA-fractie is de belangrijkste opdracht om de menselijke maat te hanteren. De PvdA poetst het linkse profiel weer op. Fractievoorzitter Martijn Balster: “Mensen verdienen een baan, kinderen verdienen goede scholen, jongeren moeten kansen kunnen grijpen en ouderen moeten kunnen genieten van een fatsoenlijke oude dag. Door veel in de stad te zijn en voortdurend in verbinding te staan  met iedereen die zijn schouders wil zetten onder een sociale en diverse stad maken we progressie. De fractie is tot op het bot gemotiveerd om dat waar te maken”.


 

Het rapport kunt u via de volgende link inkijken: Rapport Evaluatiecommissie PvdA DH

Info pers: Wouter Booij – 06 3456 5059