Door op 18 januari 2016

Webwinkel mantelzorgers en vrijwilligers kan beter

De PvdA hoopt dat het college de webwinkel voor mantelzorgers en vrijwilligers verbeterd. Op dit moment lijkt het er op dat als mensen tegelijkertijd vrijwilliger én mantelzorger zijn, zij niet hun gespaarde punten kunnen uitgeven. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Het is prima om beide systemen samen te voegen, maar dan moet het wel werken! Deze mensen doen veel voor de samenleving, dan mogen ze ook beloond worden”. Mantelzorgers hebben recht op een waardering van 100 credits via de webwinkel voor mantelzorgers. Haagse vrijwilligers kunnen eveneens een waardering uitkiezen van 20 credits in de webwinkel.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn als professional van groot belang voor onze stad. Het is belangrijk om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en te waarderen voor hun inzet. In het verleden kregen mantelzorgers een mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het nu aan gemeenten om mantelzorgers te waarderen

U vindt de schriftelijke vragen over dit onderwerp hier.