Door op 19 januari 2012

Werk aan de winkel in Loosduinen!

Loosduiners zijn zeer tevreden over hun woonomgeving, maar aan het woningonderhoud en de woonoverlast moet nog heel wat gebeuren. Drie uitkomsten uit een huis-aan-huisenquête van de PvdA in twee Loosduinse straten.

Ze hebben massaal gereageerd, de bewoners uit de Lisztstraat en de Aaltje Noordewierstraat. Initiatiefnemer en PvdA-raadslid Gerard Verspuij is zeer blij met de respons: “Met vier partijgenoten zijn we alle huizen langs gegaan. Een flinke klus, maar het levert zeer bruikbare resultaten op en behoorlijk wat werk. Voor onszelf, voor de corporaties en voor de gemeente. Werk aan de winkel dus!”

Woningonderhoud
De meeste klachten betreffen het woningonderhoud. Verspuij: “Vocht- en ventilatieproblemen zijn absoluut een veelvoorkomende klacht, maar ook problemen met diverse vormen van afvoer en verwarmingsproblemen kwamen wij tegen. In totaal ondervindt 80% een zekere vorm van achterstallig of gebrekkig onderhoud en dat mag je toch wel een zeer slechte score noemen.”

Woonoverlast
Woonoverlast is een ‘goede’ tweede. Van alle ondervraagden deed 66% melding van enige vorm van overlast, variërend van herrie tot hennepkwekerijen. “Ook dit is geen score om trots op te zijn. Op initiatief van de PvdA heeft de raadscommissie onlangs met alle bij woonoverlast betrokken partijen gesproken. Die bespreking krijgt binnenkort een vervolg en wij hopen dan ook dat we snel tot een meer sluitende aanpak kunnen komen”, aldus Verspuij.

Huurprijs
Gevraagd naar de tevredenheid met de verhouding tussen de huurprijs en woonklimaat antwoordt 70% negatief. Verspuij: “Er lijkt een direct verband te zijn tussen de mate van woongenot en de tevredenheid over de hoogte van de huur. Dat klinkt vanzelfsprekend en zo eenvoudig is het dus ook. Wederom, werk aan de winkel.”

Complimenten
Gelukkig werden er ook veel positieve geluiden en zelfs complimenten geuit. Zo is men zeer te spreken over openbare ruimte en worden zowel de wijkagent als de wijkopzichter van Vestia geroemd om hun inzet.

Hoe nu verder
Gerard Verspuij: “Wij hebben overleg met de corporaties Vestia en Staedion en dringen aan op actie. Ook met wethouder Norder hebben wij deze resultaten doorgenomen. De eerste contacten zijn veelbelovend. Naar de vocht- en ventilatieproblemen loopt op ons verzoek een onderzoek en zoals gemeld zal de commissie zich binnenkort buigen over de aanpak van woonoverlast. Aan bewoners vragen wij met klem om vooral melding te (blijven) maken van hun klachten.”