Door op 19 januari 2015

Werkbezoek PvdA aan Laakkwartier

Op vrijdag 16 januari jl. bracht de Haagse PvdA-fractie een werkbezoek aan het stadsdeel Laak. Het werkbezoek startte bij paviljoen Kobus aan de Trekweg, het etablissement van Coöperatief Eigenwijzer.

 

 

Jurriënne Hollaar praatte fractie en wijkteam bij over de activiteiten van Quartier Laak en de veelzijdigheid van het ondernemerschap in Laak. Quartier Laak heeft een ruim netwerk van ondernemende Laak-bewoners in beeld, waarmee intensief wordt samengewerkt.

Een fietstour over de Bickhorst bracht ons bij het waterreservoir, dat de Poolsterhaven heet: feitelijke een waterberging om de waterstand in de Laakhavens te kunnen beheersen. Mogelijk komt door dit gebied straks een fietspad, dat Rijswijk met De Haagse binnenstad zal verbinden. Helaas is het reservoir afgesloten met een heel lage loopbrug, waar geen boten door kunnen varen. Aan het water zouden anders mooie dingen kunnen gaan ontstaan.

De Poolsterhaven

De Poolsterhaven

Vervolgens bezochten we de papierfabriek Jero. De zoon van een Italiaanse gastarbeider Alessandro Bruti, die vol bevlogenheid vertelt over zijn machines, de fabricage, het eten dat hij graag serveert en de muziek die hij graag binnenhaalt in de fabriekshal. Vervolgens een bezoek aan de Mooov, waarin tal van ondernemers gehuisvest op het terrein van muziek, dans, sport en beweging. We spraken er met de beheerder van het gebouw en de eigenaar van de Lunchbox die een restaurant en cateringbedrijf runt aan de achterkant van het gebouw (voorheen aan de Binckhorstlaan. Leuk om te zien hoe zo’n pand weer een nieuw leven krijgt met nieuwe bewoners. In de toekomst komen er mogelijk ook woningen. Ten slotte deden we Skatepark Sweatshop aan, een verborgen hal waar jong en oud kunnen skaten. Moeilijke business, maar het lukt al geruime tijd om het hoofd boven water te houden en een vol programma te draaien. Ook met dank aan de Europese subsidie. Deze is per 1 januari afgelopen, want een enorme uitdaging met zich mee brengt. Inspirerend om deze – stuk voor stuk creatieve – ondernemers aan het werk te zien.We passeerden de woningen aan de Binckhorstlaan. Er staat steeds meer leeg. Gelukkig horen we dat veel bewoners een fijne andere woning hebben gevonden.

 

Skatepark Sweatshop

Skatepark Sweatshop

De Binckhorst uit, fietsten we naar de Ketelstraat, het (tweede) domein van Coöperatief Eigenwijzer (CE). De school huisvest de coöperatie waar wijkbewoners. CE zet zich in voor de wijk en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zagen stadsboer Elemam aan het werk met zijn mensen, de klusser die ondanks zijn pijn toch hard aan het werk is om het pand op te knappen, de Marokkaanse vrouwenvereniging was actief bezig.

Op basisschool de Regenboog spraken we snel over de vele kinderen die met een taalachterstand een kans krijgen. Vooral de grote wisselingen van leerlingen vormen een inbreuk op de continuïteit. Mooi om te zien dat er met zoveel resultaat in wordt geslaagd om taalachterstanden weg te werken en er alles aan gedaan wordt om ouders goed te betrekken. Leuk om nieuwe jonge Hagenaars te zien genieten van een feestelijke stoelendans! Taal kun je op veel manieren leren.

In de weggeefwinkel aan het Jonkbloetplein kreeg het gezelschap ten slotte een toelichting op het geweldige werk van rum 20 vrijwilligers die zorgen voor de nodige gratis spullen voor mensen onder de armoedegrens. Doel: contacten opdoen om weer snel uit de problemen te komen. Met name matrassen, bedden en keukengerei zijn van harte welkom. Wekelijks maken hier zo’n 300 mensen gebruik van.

De afsluiting van het werkbezoek vond plaats in het Vadercentrum. Eerst een rondleiding onder de bezielende leiding van Bilal Sahin van Stichting Mooi door de werkplaats, het naaiattelier, etc. Vervolgens een netwerklunch, met de vrijwilligers van het Vadercentrum, vertegenwoordigers van stichting Idhem. Indrukwekkende verhalen van mannen die door vaardigheden op te doen, sociaal contact op te doen in staat zijn mee te blijven doen, ook als de omstandigheden slecht zijn. Mooie voorbeelden: Samed Taky, oorspronkelijk uit Irak, die een dichtcursus deed in de wijk en nu uit eigen werk kon voorlezen; en de kleermaker die een naaicursus in het vadercentrum volgde en nu als kleermaker in de stad werkt bij een toonaangevend modebedrijf. Het Vadercentrum een opstap voor emancipatie. Ook mooi om te horen hoeveel mannen er leren lassen. Hopelijk kunnen zij in de toekomst ook op weg geholpen worden naar een officieel lascertificaat.

Het Vadercentrum

Het Vadercentrum