Door op 28 februari 2016

Werkgroepleden gezocht

Het afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag is op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken over gemeentelijk beleid binnen een werkgroep. Dit gaat op dit moment specifiek om de Werkgroep Sociale Zekerheid, werkgelegenheid en armoede. En om de – nog op te richten – Werkgroep Integratie.

Werkgroepen organiseren regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten – waarbij ook vaak een raadslid aanwezig is – en trekken vaak de stad in om met bewoners in gesprek te gaan.

Werkgroep Sociale Zekerheid, werkgelegenheid en armoede

De Werkgroep Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Armoede komt om de vier à zes weken bij elkaar om zaken als (jeugd)werkloosheid, kinderarmoede, bijstand en het scheppen van banen te bespreken. Gemeenteraadslid Bülent Aydin is daarbij te gast.

Daarnaast haalt de werkgroep signalen op uit de stad en organiseert hiervoor bijeenkomsten en debatten in de wijken over zaken die van belang zijn voor de Haagse burgers. Wat gaat goed, wat kan beter. Signalen geven we mee aan de eigen gemeenteraadsfractie.

Opstarten Werkgroep Integratie
Daarnaast is er binnen de afdeling behoefte aan het starten van een Werkgroep Integratie. Mensen die het leuk en interessant vinden om hierbij te helpen, zijn van harte welkom!

Interesse voor de werkgroepen kan kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar afdeling@pvdadenhaag.nl t.a.v. Paulien van der Hoeven.