Door Martijn Balster op 31 maart 2015

‘Wethouder pak verantwoordelijkheid wijkverpleging’

De PvdA is verbaasd over de voortekenen van oplopende wachtlijsten in de wijkverpleging. De rijksoverheid heeft geïnvesteerd in vele extra wijkverpleegkundigen. In de sociale zorgwijkteams van Den Haag zullen zij gaan meedraaien. Mensen hoeven per 1 januari gelukkig ook geen eigen bijdrage meer voor de wijkverpleegkundige te betalen. Balster: Je zou verwachten dat er geen wachtlijsten zijn. Juist nu is het zaak dat gemeenten en zorgverzekeraars de handen in een slaan. We willen dat er snel duidelijkheid komt over de wijkverpleging in de stad. Alles in het belang voor goede zorg in de wijk, voor mensen die dat het hardst nodig hebben.”

De PvdA is teleurgesteld in de reactie van wethouder Klein op vragen van de sociaaldemocraten over oplopende wachtlijsten voor wijkverpleging. De wethouder heeft drie maanden de tijd genomen voor de beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdA en antwoordt nu er niet over te gaan. Er lijkt geen inzicht in mogelijke wachtlijsten en er wordt verwezen naar de zorgverzekeraars. De PvdA wil dan ook snel duidelijkheid van de wethouder.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster in reactie op de antwoorden van de wethouder: “wat hebben Hagenaars aan zo’n antwoord? Als mensen nu zitten te wachten op een wijkverpleegkundige, dan geeft je eigen wethouder je te verstaan bij de zorgverzekeraar te rade te gaan. Ik begrijp dat niet. Zeker nu we toe gaan naar een model waarbij gemeenten de spil worden in de zorg. Juist als verantwoordelijkheden ingewikkeld liggen, moet de wethouder aan de slag in het belang van alle Hagenaars. Al is het maar om te achterhalen hoe het komt dat er mogelijk wachtlijsten ontstaan.”

De sociaaldemocraten gaan opnieuw schriftelijke vragen stellen aan het college, zodat er nu snel duidelijkheid komt over de wijkverpleging.

Hier vindt u de schriftelijke vragen.

 

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster