Door Abderrahim Kajouane op 13 januari 2015

‘Wethouder Van Engelshoven (D66) veel te passief bij aanpak hoge ouderbijdragen’

De PvdA Den Haag vindt wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) veel te passief bij het aanpakken van hoge ouderbijdragen op middelbare scholen. De beantwoording van schriftelijke vragen laat volgens de PvdA te wensen over. De sociaaldemocraten vinden dat de wethouder met scholen in gesprek moet gaan over de hoogte van de ouderbijdragen. “De wethouder ziet geen enkele rol voor de gemeente weggelegd, ook niet door middel van gesprekken.

De Haagse PvdA trok in november aan de bel nadat Omroep West berichtte over de grote verschillen in ouderbijdragen en in de kwijtscheldingsregelingen van scholen. De toegankelijkheid van scholen voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens komt zo onder druk te staan. In Den Haag moet iedere scholier kunnen meedoen aan álle schoolactiviteiten, aldus de PvdA. Hoge ouderbijdragen kunnen een rem zijn om in te schrijven op een bepaalde school. Ook al is er een kwijtscheldingsregeling geldt, zie je vaak dat ouders hier geen gebruik van durven maken of dat bepaalde kinderen niet mee kunnen doen aan schoolactiviteiten. Dat is onaanvaardbaar voor de PvdA.

Raadslid Abderrahim Kajouane: “Kijk naar hoe Asscher dat in Amsterdam deed als wethouder. Hij ging er niet altijd over, maar hij voelde zich wel verantwoordelijk. Daar handelde hij naar, in overleg met de schoolbesturen. En met succes. Van Engelshoven stelde eerder dat zij wil dat gemeenten meer invloed krijgen op het onderwijs, n.a.v. de discussie over het Aloysius College. Kajouane: “hier doet zich een uitgelezen kans voor om een rol te spelen bij het bewaken van de toegankelijkheid van het onderwijs. Daarom stellen we vervolgvragen. Voor ons is dit een veel te belangrijk onderwerp om met ambitieloze antwoorden af te doen”, besluit Kajouane.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane