Door op 16 maart 2016

Wiet

Twee weken geleden hadden we een interessante bijeenkomst over het softdrugsbeleid in de commissie Bestuur. Vele kanten van de problematiek werden daarbij belicht. Daarbij werd – zoals in veel gemeenten – ook gesproken over de gevolgen van het gedoogbeleid. Het was met name goed om de wetenschappelijke inzichten weer eens goed op een rij gezet te krijgen.

De PvdA constateert dat het overleg met de coffeeshophouders en de handhaving op eventuele misstanden goed verloopt. Er is een nieuwe vereniging voor coffeeshophouders, met een groot deel van de eigenaren daarin en van veel kanten horen wij dat het overleg met de gemeente goed verloopt. Dat geldt ook voor de BIBOB-toetsing. Dat moet ook zo.

Illegale wietteelt

De illegale wietteelt en het criminele circuit is voor ons een doorn in het oog.We weten dat nog altijd mensen in de verleiding komen een plantage te starten. Hoe je het ook wendt of keert er is snel en veel geld mee te verdienen. En dit is en blijft voorlopig een illegale business. Illegale handel heeft een grote aantrekkingskracht heeft op onder meer jongeren in kwetsbare wijken. Daarom is het belangrijk om netwerken te ontmaskeren en de aantrekkingskracht te verminderen. Tegelijkertijd wordt de leverantie aan de shops gedoogd. Er wordt op tal van plaatsen in het land nagedacht over manieren om het illegale circuit en de export te verkleinen. De VNG pleit inmiddels zelfs voor een gesloten systeem van gelegaliseerde wietteelt, gecombineerd met scherp toezicht op de verstrekking in de shops en de kwaliteit. De realiteit is echter ook dat Tweede Kamer en de huidige bewindslieden deze lijn niet delen en zelfs experimenten verbieden. De PvdA heeft  gevraagd of er mogelijkheden zijn om voor de Haagse situatie te onderzoeken wat de meest optimale situatie is waar het gaat om de teelt en de handhaving op illegale situaties.

Gezondheid

In een debat bij de GGD hebben veel fracties met professionals van gedachten gewisseld over de gezondheidseffecten van het drugsgebruik. Wetenschappelijk gezien, een nogal onontgonnen gebied. Kernconclusie van de middag was: zorg dat het gesprek over softdrugs op alle mogelijke plaatsen plaatsvindt, zeker met jongeren en ouders. ‘Wegstoppen’ is niet verstandig, bewustwording is cruciaal. Goede voorlichting en samenwerking met scholen is daarin belangrijk.  En ook gesprekken met ouders hierover moeten plaatsvinden.  We verwachten hier een actieve houding van het college. In het gezondheidsbeleid en in de samenwerking met de GGD. Vanuit gezondheidsaspect zijn ontwikkelingen gericht op onderzoek naar de kwaliteit van wiet van belang. In de werkbespreking werd nog eens duidelijk gemaakt dat niet slechts het THC-gehalte een ding is, maar ook het percentage CBD in wiet is een risicofactor. Eigenlijk weten we nog vrij weinig over de gezondheidseffecten. De PvdA ziet graag dat er initiatieven komen om – bijvoorbeeld samen met andere gemeenten – het testen van de kwaliteit te verbeteren, zodat zich geen onbedoelde effecten voordoen. Wij begrepen dat ook de coffeeshophouders hier zeer voor open staan.

Veiligheid woningen

De PvdA vind handhaving op misstanden in woningen ook erg belangrijk. Niemand heeft belang bij een tikkende tijdbom in een woning boven of naast je. Bijvoorbeeld om dat illegaal stroom wordt afgetapt, of dat brandgevaar ontstaat wegens de lampen. Wij krijgen ook signalen dat steeds geavanceerder methoden worden toegepast om uit het zicht van de opsporingsinstanties te blijven steeds geavanceerder worden.