Door op 7 december 2014

Wijkteam Laak op bezoek bij de fractie

Leden van het PvdA Wijkteam Laak brachten op maandag 24 november een bezoek aan de fractie. Een verslag van het wijkteam zelf:

Natuurlijk waren de lijntjes via Martijn als fractiewoordvoerder voor Laak al kort, maar zo’n rechtstreeks contact met de hele fractie is toch heel inspirerend. Ook voor de fractie. Als wijkteam bouwen we immers op jarenlange ervaring in de wijk en kijken we verder dan wat toevallig in het nieuws is.

Laak kent veel leuke initiatieven van mensen zelf. Naast de bewonersorganisaties en de buurtpreventieteams zijn daar natuurlijk ook het Vadercentrum, QuartierLaak, Coöperatief Eigenwijzer, de wijkbus, Kleurrijk Molenwijk, LeveLaak, de buurtbibliotheek, de Weggeefwinkel, I’m Binckfestival, het Laaktheater, de voedselbanken, HVV Laakkwartier/buurthuis van de toekomst, hobbytuintjes enzovoorts. De politiek hoeft het wiel niet uit te vinden, maar het helpt wel als zij de weg vrijmaken voor nieuwe initiatieven en oplossingen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat serieus wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten in het parkeerbeleid. Het is een goede zaak dat de stadsdelen meer ruimte krijgen zaken direct op te pakken en te regelen, maar ook het stadsdeel overstijgend beleid – zoals verkeer en vervoer – moet bewoners en bedrijven serieus nemen.

Met de fractie hebben we in algemene zin gepraat over wat er leeft in Laak. Daarnaast hebben we de stand van zaken doorgenomen over zaken die al eerder door ons bij de fractie waren aangekaart, zoals de registratie van meerdere studenten op één woning en huurachterstanden in Spoorwijk omdat de rechter onverwacht Vestia in het gelijk stelde. Ook veiligheid, leefbaarheid en schuldproblematiek kwamen aan de orde, ook op dat gebied zijn er problemen. De belangrijkste prioriteit volgens ons als wijkteam is toch: werk, werk, werk (en stageplaatsen). En bewoners serieus nemen.