Door op 30 maart 2017

Wmo: ellenlang formulier eindelijk van tafel, maar nog veel zorgen

De ellenlange formulieren die mensen moeten invullen om Wmo-zorg aan te vragen bij de gemeente worden afgeschaft, maar het verbeteren van de Haagse zorg heeft nog een lange weg te gaan. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na het debat in de gemeenteraad over het onderzoek van de Haagse Rekenkamer naar de toegang tot de Wmo.

Eind februari publiceerde de Rekenkamer het rapport ‘Over de drempel’ waarin de conclusies over de toegang tot de Wmo-zorg in Den Haag niet mals waren. Daarin bleek dat het Hagenaars bijna onmogelijk gemaakt wordt om huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding, een rollator of rolstoel aan te vragen. Punten waar de PvdA al lange tijd op hamerde. Lees hier onze reactie op het rapport.

Het is een goede stap dat het formulier met 90 (!) vragen nu eindelijk van tafel is en het mogelijk wordt om bij wijze van spreken op een bierviltje aanvraag te doen voor zorg. Naam, adres en de hulpvraag moet nu genoeg zijn voor de gemeente om onderzoek te doen naar welke zorg of hulp iemand precies nodig is. Iedereen moet zorg kunnen aanvragen als dat nodig is, in gesprek kunnen met vertrouwenwekkende hulpverleners, een ingewikkeld formulier mag hier geen drempel in zijn. Dit is een langgekoesterde wens van de PvdA: al sinds de invoering van de Wmo uitten we ons hierover onze zorgen, en in november werd onze motie aangenomen om het formulier sterk in te korten.

Toch zijn er nog een flink aantal zorgpunten. Het duurt vaak weken, soms zelfs maanden voordat iemand de zorg en hulp krijgt die nodig is. De wettelijke termijn van 8 weken wordt in bijna de helft van de gevallen overschreden. Dit moet snel beter: wat ons betreft moet er een taskforce komen om de wachttijden flink in te korten, en moeten mensen die snel hulp nodig hebben direct zorg krijgen, terwijl het uitgebreide onderzoek naar de zorgaanvraag nog loopt. In het bijzonder in geval van spoedsituaties. Als mensen thuis komen uit het ziekenhuis dan moet er zorg en ondersteuning zijn. Daar moet je dan niet weken lang op hoeven wachten.

Al voor de zomer waren we kritisch op de invoering van het ‘resultaatgericht indiceren’. Tot vorig jaar hadden mensen recht op bijvoorbeeld 4 of 6 uur huishoudelijke hulp per week. Sinds dit jaar werkt de gemeente met beperkt aantal standaardpakketten aan hulp met vage resultaatgebieden als ‘een schoon en leefbaar huis’. Helaas blijkt onze kritiek nu terecht: we krijgen van steeds meer mensen die zorg krijgen en van zorgmedewerkers, berichten binnen dat Hagenaars minder uren zorg krijgen en dat zorgmedewerkers worden afgeknepen in de tijd die ze krijgen om bijvoorbeeld een huis schoon te maken. We hopen dan ook dat deze werkwijze snel van tafel gaat.

Tot slot heeft de wethouder een aantal belangrijke zaken toegezegd die wij scherp zullen blijven volgen: onafhankelijke cliëntondersteuning wordt beter georganiseerd, want mensen hebben recht op onafhankelijk advies als ze dat nodig hebben. De wijkverpleegkundige en de wijkzorgteams krijgen meer ruimte om bij mensen langs te gaan, door de wijk te fietsen en het herkenbare aanspreekpunt te worden zoals we dat graag zien. Dat zijn broodnodige verbeteringen om te komen tot laagdrempelige en goede zorg voor alle Hagenaars.