Door op 23 februari 2014

Woonoverlast: Een slopende druk op bewoners

Ruim 30 % van de Haagse inwoners ervaart in meer of mindere mate woonoverlast. In sommige gevallen kan dit een ernstige vorm van druk opleveren. Zodra mensen hun straat, portiek of woning betreden leidt ervaren zij die druk. Slopend voor mensen. En het kan ook flink uit de hand lopen.

De aanpak van woonoverlast is steeds beter. Woningcorporaties en particuliere verhuurders worden, vaak met hulp van de Haagse Pandbrigade, ingezet op de aanpak en oplossing. Huurders kunnen terecht bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast en Bureau Bemiddeling & Mediation blij een grote succesfactor te zijn met een slagingspercentage van 80%. Vaak is de ondersteuning van bewoners in hun zoektocht naar werk, gezondheid en beweging al het begin van een oplossing. In de overige 20% van de gevallen volgt dossiervorming, zodat de rechter kan beslissen over huisuitzetting.

Niet voor niets heeft de PvdA in de afgelopen jaren extra geld vrijgemaakt om deze belangrijke instanties meer armslag en mankracht te geven en zo woonoverlast verder tegen te gaan.

Voor mensen die woonoverlast ervaren is het van groot belang dit te melden, en te blijven melden, bij verhuurder, corporatie of wijkagent. Vaak werkt dit al verbeterend.

Wat niet werkt
De wens van de VVD om aparte huizen, zg. Skeve Huse, te bouwen in de Binckhost en overlastgevers apart te huisvesten gaat gelukkig niet door. Het is de partij van zogenaamd hard optreden, maar van oplossen zijn ze kennelijk minder. Zo ook in dit geval. Kennis op dit gebied leert dat het apart zetten van mensen alleen maar leidt tot nog meer verharding en noodzaak tot hulpverlening.

Onlangs was dit ook de conclusie van een soortgelijk VVD-beleid in Leiden. En oudere inwoners van onze stad herinneren zich vast nog de ellende van het apart plaatsten van Spoorwijkers in het Willem Dreespark.

Kortom, extra blijven inzetten op de aanpak en het oplossen van woonoverlast. Dat is waar het om gaat. Er zijn veel stappen gezet in de verbetering en vergroting van de aanpak. En terecht. Woonoverlast kan slopend zijn voor mensen en daar zal de PvdA zich nooit bij neerleggen.