Door op 8 november 2011

Woonoverlast in Haagse raad

Op initiatief van de PvdA vindt a.s. woensdagochtend een werkbespreking plaats over de aanpak van woonoverlast. Initiatiefnemer Gerard Verspuij is enthousiast: “Van links tot rechts wordt dit probleem erkend en gedeeld. En nu gaan we er samen werk van maken.”

Verspuij initieerde de werkbespreking omdat hij merkte dat de huidige aanpak niet altijd sluitend is. “Bij een probleem als woonoverlast zijn vaak meerdere partijen betrokken, zoals de verhuurder, de gemeente, politie, maar ook instanties als Parnassia, Reclassering of wijkverpleging. Vaak komen zij er samen uit, maar soms gaat het mis. En daar willen wij woensdag de vinger op gaan leggen. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat zou helemaal anders moeten?”

Verspuij maakte eerder in de media gewag van een ernstig geval van woonoverlast. “Alles wat mis kan gaan, ging daar zo’n beetje mis. Illegale prostitutie boven, een schizofrene buurvrouw beneden, een agressieve buurman ernaast en je zult daar maar tussen wonen. Het is ons toen duidelijk gebleken hoeveel juridische en bureaucratische haken en ogen er zijn, die een snelle en soepele aanpak in de weg kunnen staan.”

Werkbespreking
De werkbespreking bestaat uit een elftal korte presentaties van betrokken medewerkers en instanties, waarna de commissie, maar ook de betrokkenen zelf met elkaar in gesprek gaan. Verspuij: “Dat betekent dat de corporatie vragen kan stellen aan de politie en Parnassia aan de gemeente, etc. De koppen bij elkaar steken en de neuzen dezelfde kant op krijgen. Soms is dat gewoon belangrijk als je met meerdere instanties aan hetzelfde probleem werkt.”

Meekijken
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de werkbespreking live mee te maken op woensdag 9 november van 09.00 tot 12.00 uur in de Haagse raadzaal. De vergadering op internet meekijken kan ook via www.denhaag.nl/mijnraad. Op de gemeentelijke website is tevens het programma terug te vinden.