Door op 10 januari 2013

Woonoverlast op de kaart, nu doorpakken!

Uit de door de PvdA gevraagde evaluatie van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast blijkt dat Den Haag op de goede weg zit met haar aanpak.

PvdA-woordvoerder Gerard Verspuij: “Hulde. De samenwerking tussen de vele betrokken partijen is verbeterd, de terugkoppeling naar melders wordt verbeterd, de inzet van corporaties wordt vergroot en de wethouder gaat op zoek naar extra ruimte in wet- en regelgeving.”

Verspuij: “Woonoverlast is een veelkoppig monster waarbij het lastig is om een sluitende aanpak te organiseren, maar er wordt zichtbaar hard aan gewerkt. En dat is zeer terecht als je weet hoe groot de ellende voor bewoners soms kan zijn. Dus nu moeten we doorpakken.”

Doorpakken
Omdat voor huurders en verhuurders vaak onduidelijk is wat hun rechten en mogelijkheden zijn bij woonoverlast, heeft wethouder Marnix Norder de PvdA toegezegd om dit breed te communiceren in de stad. Hetzelfde gaat Norder doen om de bekendheid van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast te vergroten.

Op verzoek van Verspuij zal de wethouder tevens nagaan of overlastgevende personen die geen zinvolle dagbesteding hebben, kunnen worden gemeld bij bijvoorbeeld Den Haag OpMaat. “Mensen die overdag aan het werk zijn of iets anders nuttigs doen, hebben immers minder energie om overlast te veroorzaken”, aldus Verspuij.

Verspuij verwacht veel van het overleg dat Norder zal hebben met de woningbouw-corporaties over hun aanpak van woonoverlast. Verspuij: “Huurders van sociale woningen moeten kunnen rekenen op eenzelfde behandeling en afhandeling van hun klachten. Daarbij moet naar de gemeente sprake zijn van een inzichtelijke uitwisseling van gegevens, zodat een volledig overzicht kan worden gehouden.”

Het voornemen van de wethouder om te onderzoeken welke landelijke, juridische drempels en beperkingen er zijn voor gemeenten om doeltreffend op te kunnen optreden tegen woonoverlast kan eveneens op enthousiasme rekenen van de PvdA.

Van prostitutie tot evaluatie
Wat in 2010 begon met vragen van de PvdA over illegale prostitutie in een sociale huurwoning leidde aansluitend tot het verzoek van de PvdA om een werkbespreking met beleidsmakers, professionals en bewoners en heeft inmiddels geresulteerd in een uitgebreide evaluatie van de Haagse aanpak van woonoverlast en bijbehorende verbeterpunten.

Den Haag kan er op rekenen dat de PvdA blijft dit dossier scherp blijft volgen.

Gerard Verspuij
Woordvoerder Wonen

Ervaart u zelf woonoverlast? Meld het hier >>