Door op 8 november 2016

Zo verander jij het conceptverkiezingsprogramma!

Bijna twee weken geleden heeft het partijbestuur ons conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Het is nu aan jullie om een oordeel te geven over dit programma. Wat gaat onze inzet worden voor de verkiezingen van maart 2017

Wil je iets veranderen aan het programma? Mail dan voor 21 november je amendement of idee naar de commissie partijdemocratie (vanbemmelenvangent.pvda@gmail.com) voor advies én steun van de Haagse Honderd! Ook organiseren wij 16 november een programmameeting onder leiding van raadslid en oud-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven waarbij we met elkaar willen nadenken over de tot dan toe binnengekomen amendementen, en de onderwerpen die wij nog missen.

Uitleg procedure

Reageren op het conceptverkiezingsprogramma kan via amendementen. Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging of inhoudelijke aanvulling. Er is een bepaalde procedure voor het indienen van amendementen. Een amendement moet worden geüpload in de ledenkamer. Daar kunnen alle leden ze bekijken, en vervolgens een steunbetuiging (’like’) geven. Alleen amendementen met een bepaalde hoeveelheid steunbetuigingen worden onder (online) stemming gebracht, en daarvan worden er een paar behandeld op het congres.

Het is dus belangrijk genoeg steunbetuigingen te krijgen. Daarom heeft de lokale commissie partijdemocratie de Haagse Honderd in het leven geroepen, die ervoor kunnen zorgen dat een amendement genoeg steunbetuigingen krijgt. De deadline voor steunbetuigingen is 23 november. Daarom vraagt de commissie uiterlijk 21 november jouw idee of amendement te sturen, zodat er genoeg tijd is het aantal steunbetuigingen te halen. Daarnaast kan de commissie ook adviseren of helpen met het opstellen van een amendement. Dus heb je wel een idee over wat er anders moet in het conceptprogramma maar weet je niet hoe je er een amendement over moet maken? Schroom niet de commissie via Ernst om hulp te vragen: vanbemmelenvangent.pvda@gmail.com

Bijeenkomst verkiezingsprogramma  16 november

Woensdag 16 november willen wij met de afdeling bij elkaar komen om het conceptprogramma te bespreken. De avond zal bestaan uit drie onderdelen en zal geleid worden door onze eigen Jeltje van Nieuwenhoven: 1. Scherper- Welke amendementen hebben wij tot nu toe binnen vanuit de afdeling en hoe kunnen deze scherper? 2. Adoptie – Zijn er amendementen uit andere afdelingen die wij goed vinden en willen helpen het aantal Likes te behalen? 3. Missend – Welke onderwerpen missen wij nog en willen wij graag amenderen?

Heb je nog andere vragen over de procedure, je eigen ideeën over het conceptprogramma of de Programmameeting? Mail dan naar het afdelingsbestuur: afdeling@pvdadenhaag.nl, of naar Ernst, de coördinator van de commissie partijdemocratie: vanbemmelenvangent.pvda@gmail.com