Door Martijn Balster op 7 juli 2016

Zorgen om oplopen wachtlijsten Veilig Thuis

Vandaag verscheen de eerste kwartaalrapportage Jeugdhulp 2016 waarin een overzicht wordt gegeven hoe het staat met de jeugdhulp waar de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor is: dit kan gaan over de lichtste vormen van hulp zoals tips bij het opvoeden voor ouders, tot de zwaarste hulp zoals kinderen die om ernstige redenen uit huis moeten worden geplaatst.

Het liefste zien we natuurlijk dat er vroeg lichte hulp kan worden gegeven zodat zware hulp kan worden voorkomen: gelukkig gebeurt dit steeds vaker. Waar de PvdA zich wel zorgen om maakt is hoe weinig de huisarts doorverwijst naar de jeugdteams. De jeugdteams zijn opgericht om juist die lichte hulp op tijd te kunnen bieden. Op het moment dat ouders bijvoorbeeld bij de huisarts komen omdat hun kind vaak druk is, dan kan de huisarts het gezin doorverwijzen naar het jeugdteam. Zij hebben de expertise om te kijken wat er precies aan de hand is. Zo hoeft de huisarts niet direct over te gaan tot het stellen van een diagnose of door te verwijzen naar de Jeugd-GGZ. Slechts 1% van de aanmeldingen bij de jeugdteams gebeurt via de huisarts. Zijn er goede afspraken gemaakt met huisartsen om af te spreken wanneer en hoe ze kunnen doorverwijzen naar de jeugdteams? Er is hier dus nog een grote slag te maken om te zorgen dat kinderen vroegtijdig lichte hulp krijgen.

Ook maakt de PvdA zich ernstig zorgen om de oplopende wachtlijsten bij Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die te maken heeft met (of het vermoeden heeft van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Soms moeten Hagenaars die zich hebben gemeld weken wachten voordat er een onderzoek wordt gestart op basis waarvan vervolgstappen worden gezet. Keer op keer worstelt de wethouder met deze wachtlijsten: eerder zijn er al meer medewerkers in dienst genomen om de wachtlijsten op te lossen, maar dit blijkt nog niet genoeg te zijn. Opnieuw komt er een tijdelijke oplossing door het inschakelen tijdelijke ondersteuning. Wat ons betreft is er nu lang genoeg aangemodderd en lijkt er steeds weer een nieuwe reden te zijn dat de wachtlijsten oplopen: het is tijd voor een echte, definitieve en structurele oplossing! Want voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld telt iedere week, iedere dag en ieder uur.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster