29 december 2014

Zorgen om opvang vluchtelingen in Den Haag. PvdA stelt vragen

De PvdA Den Haag heeft vragen gesteld aan het college over de onvoldoende opvang van vluchtelingen in Den Haag. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Den Haag moet zorg dragen voor een goede opvangregeling en het huisvesten van vluchtelingen”.

 

“Daarom wil ik weten welke acties het college onderneemt naar aanleiding van het onderzoek. Inzet en aandacht blijft noodzakelijk.”

Uit onderzoek van Local Focus blijkt dat Den Haag de rijksdoelstelling om asielzoekers op te vangen niet haalt. Het onderzoek is op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hieruit blijkt dat Den Haag op 1 december 2014 in totaal 110 asielzoekers geplaatst, terwijl de doelstelling van het RIjk 311 was. Dat zijn er dus 201 te weinig.

De PvdA wil van het college weten wat daarvan de oorzaken zijn en wat wordt gedaan om de doelstelling als nog te halen. “Den Haag heeft hier immers een belangrijke rol als internationale stad van Vrede en Recht, en moet dat waarmaken”, aldus Martijn Balster.

 

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier