Door Marije Talstra op 30 september 2015

Zorgen over gebruik en toegankelijkheid jeugdhulp

De PvdA is geschrokken van de uitkomsten van landelijk onderzoek waaruit blijkt dat onder specifieke groepen het jeugdzorggebruik significant hoger ligt dan bij andere groepen. Ook zijn er specifieke migrantengroepen waarvoor geldt dat zij in veel mindere mate in contact komen met jeugdhulp, terwijl er geen aanleiding is te vermoeden dat de behoefte aan ondersteuning er veel lager is.
De PvdA wil van het college weten wat de Haagse situatie is en of dat aanleiding heeft voor specifiek beleid. Daarom hebben we de volgende schriftelijke vragen gesteld. 


 

Goede zorg, dichtbij huis, dat is wat nodig is. Mensen willen graag zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven. Zorg gaat over mensen en niet over papier en stopwatch. Persoonlijk contact en vertrouwen in je zorgverleners, is van groot belang. Daar maakt de PvdA zich hard voor. #goedezorgdichtbij

Marije Talstra

Marije Talstra

Marije is fractievertegenwoordiger en kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ze heeft zich deze fractieperiode getoond als een verbindend en zeer gedreven politica. Haar drijfveer is om sociale ongelijkheid op te heffen door concrete problemen van mensen die hulp nodig hebben, aan te pakken. Ze ziet een partij voor zich, die (weer) in

Meer over Marije Talstra