Door op 31 maart 2015

Zorgen over ontwikkelingen Haagse dagbesteding

Er bereiken de PvdA steeds vaker signalen dat sprake is van een sluipende afbouw van de dagbesteding in de stad. Het aantal uren dagbesteding voor ouderen en mensen met een psychisch probleem (arbeidsmatige dagbesteding) lijkt af te nemen. Sommige ontmoetingscentra voor ouderen gaan dicht en er bestaat onduidelijkheid over de professionaliteit van vrijwilligers die sommige taken overnemen. De PvdA wil daarom van het college het naadje van de kous weten.

PvdA-fractievoorzitter Balster: “goede dagbesteding is van groot belang, voor verschillende kwetsbare groepen in de stad.” De dagbesteding voor ouderen wordt steeds belangrijker, nu ouderen langer thuis wonen. De dagbesteding voor mensen met psychische problemen of voor mensen die dakloos dreigen te raken is cruciaal voor het nodige ritme en om de weg omhoog weer te vinden. Balster: “dat is reden voor de PvdA om de ontwikkelingen in de dagbesteding goed te volgen, nu er de komende jaren grote veranderingen op komst zijn door de Wmo en Participatiewet.”

Het college kiest voor geleidelijke verandering in het kader van de Wmo. Wethouder Klein (CDA) heeft tijdens het debat over de Wmo aangegeven in te zetten op innovatie en in het eerste jaar de rechten op en omvang van de dagbesteding volledig in tact te houden. Balster: “dat zijn goede uitgangspunten. Maar het moet in de praktijk ook zo gaan uitpakken. Het gaat immers om een zeer kwetsbare groep mensen. De veranderingen moeten zo min mogelijk op hun bordje terecht komen.”

De PvdA maakt zich onder meer zorgen over de snelheid van de innovatie, de berichten dat mensen toch minder uren dagbesteding krijgen; de gebrekkige (digitale) informatievoorziening voor nieuwe cliënten en de mogelijke sluiting van een aantal ontmoetingsruimten in de stad waar dagbesteding kan plaatsvinden.

De vragen over dagbesteding ouderen vindt u hier.

De vragen over dagbesteding  voor mensen met psychische problemen of voor mensen die dakloos zijn vindt u hier.