Door op 21 mei 2015

Zorgen over wachtlijsten jeugdteams

De PvdA maakt zich zorgen over de ontstane wachtlijsten in de jeugdzorg. Eerder werd al duidelijk dat er wachtlijsten zijn bij Veilig Thuis (waar mishandeling of huiselijkgeweld kan worden gemeld), nu blijken er ook wachtlijsten bij de jeugdteams, die het eerste aanspreekpunt vormen in de wijk. De PvdA wil dat deze wachtlijsten snel worden teruggedrongen.
Deze week verscheen de eerste voortgangsrapportage jeugdhulp, na invoering van de nieuwe plannen per 1 januari. De PvdA constateert dat er hard gewerkt wordt en al veel werk is verzet. We zien al langzaam een verschuiving van zware naar lichte zorg, tot tevredenheid van de sociaal-democraten. Tegelijkertijd is de PvdA verontrust over de wachtlijsten. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Ik schrik van de wachtlijsten bij de jeugdteams. Er zijn blijkbaar nog onvoldoende gezinscoaches. Dat moet snel op orde worden gebracht. Niet alleen in aantallen, maar ook in kwaliteit. Want als de jeugdhulp bij het eerste contact met een gezin niet goed is, dan kan het van kwaad tot erger worden.” De PvdA vindt dat het college snel met voorstellen moet komen om een inhaalslag te maken.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de benaderbaarheid van de jeugdteams en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) ook beter kan. Een vijfde van de doelgroep kent het Centrum voor Jeugd en Gezin niet, zo blijkt uit de cijfers. Ook lijken mensen moeilijk persoonlijk contact te krijgen met vragen. Balster: “De PvdA heeft vorig jaar bij de discussie over de plannen zwaar gehamerd op bekendheid van de teams en de CJG’s. Zeker ook voor doelgroepen voor wie naar de jeugdhulp stappen niet vanzelfsprekend of minder gemakkelijk is. De gemeente zal nog meer op de bekendheid en de communicatie moeten inzetten. Je moet gewoon snel weten waar je terecht kan als je advies of hulp nodig hebt met je kind.”

Ten slotte maakt de PvdA zich zorgen over de innovatie. Balster: “Je ziet dat kleine, innovatieve aanbieders van jeugdhulp er nog niet tussen komen. Dat kan liggen aan het feit dat declaraties van kleine aanbieders nog niet doorkomen, maar er lijkt ook sprake van een achterstand op de ‘grote jongens’. Als we naar betere jeugdhulp toe willen, waar mogelijk bij gezinnen thuis, dan is innovatie cruciaal.”

De PvdA zal wethouder van Engelshoven binnenkort bij de bespreking vragen om concrete stappen om de innovatie en kwaliteitsverbetering in de jeugdhulp te verbeteren.