Commissie Kiezerskennis

De Commissie Kiezerskennis analyseert de uitslag van de recente verkiezingen en maatschappelijke ontwikkelingen en doet aanbevelingen aan bestuur, fractie en de afdeling over koers en strategie.

De insteek is dat de Commissie Kiezerskennis ideeën oplevert waar andere gremia van de vereniging (bijv. campagne, wijkteams, werkgroepen) concreet mee aan de slag kunnen.

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Sinnema (info@maartensinnema.nl).