Congrescommissie

De Congrescommissie is een platform om moties en amendementen (bijvoorbeeld op het verkiezingsprogramma) in te dienen op landelijke congressen en ledenraden. Ook informeert de commissie de leden van de afdeling over wanneer de deadlines zijn rond congressen. De afdeling Den Haag wil als een grote afdeling ook een belangrijke rol spelen in de landelijke partijdemocratie om de ideeënvorming binnen de partij een positieve impuls te geven.

Ieder lid kan op eigen initiatief een motie indienen. De commissie hoeft (of wil) hier zeker geen toestemming voor te geven. Via https://mijn.pvda.nl/ kan je hiervoor naar de ‘Ledenkamer’ gaan. De commissie kan wel adviseren en helpen om voldoende steun te krijgen.

In de commissie zitten: Roy Blokvoort, Trix Mulder, Michiel Hardon, Marjet Moorman, Koen van Schie-Akdag. Vanuit het bestuur sluiten aan Lester von Meijenfeldt en Randy Martens.

Als je een motie/amendement wilt indienen of andere vragen hebt dan kan je contact opnemen met Roy via [email protected].