Scoutingscommissie

Opdracht van de commissie
De scoutingcommissie heeft als opdracht om het werven van kandidaten voor verschillende vacatures in de PvdA te vergemakkelijken. Dat doet de commissie door een bestand aan te leggen van partijgenoten die in aanmerking willen komen voor een functie. De commissie voert gesprekken met degenen die actief willen worden, adviseert over functies en eventuele scholing. Als er vacatures zijn kan de commissie de betreffende selectiecommissie opmerkzaam maken op kandidaten of omgekeerd partijleden opmerkzaam maken op mogelijke functies. Ook zorgt de scoutingcommissie ervoor dat degenen die zich aangemeld hebben op de hoogte blijven van vacatures die in de nabije toekomst gaan ontstaan.

Om welke functies gaat het?
Het gaat om allerlei functies, zowel bestuursleden van de afdeling, leden van (lokale of landelijke) werkgroepen, de gemeenteraad, de Tweede en Eerste Kamer, het partijbestuur, enz.

Hoe komt de commissie aan kandidaten?
De Commissie werft op verschillende manieren. Leden die geïnteresseerd zijn, kunnen zichzelf melden en worden in het bestand opgenomen, je kunt andere geschikte kandidaten noemen en de commissie zal ook in het eigen netwerk mensen zoeken en benaderen. Ook social media zullen voor dit doel gebruikt worden, alles in goed overleg met de werkgroep communicatie en met andere geledingen in de partij zoals het afdelingsbestuur, de jonge socialisten, de ‘Haagse’ Kamerleden, enz.

Wat kun je van de commissie verwachten?
Iedereen die zich aanmeldt of aangemeld wordt, wordt uitgenodigd voor een gesprek met twee leden van de commissie. Dat gesprek wordt gevoerd aan de hand van je cv en een korte schriftelijke motivatie waarom je in de PvdA actief wil worden. In dat gesprek komt je motivatie aan de orde, welke kennis en vaardigheden je bezit, in welke functie(s) je die het beste kunt aanwenden en welke kennis en vaardigheden je nog wilt verwerven. Op basis van dat gesprek krijg je een advies over wat voor soort functie voor jou geschikt is en aan welke deskundigheidsbevordering je nog zou kunnen deelnemen. Indien daar behoefte aan bestaat organiseert de commissie zelf ook scholingsactiviteiten, aanvullend op de landelijk georganiseerde cursussen en indien gewenst gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren. Als je in het databestand bent opgenomen, word je geattendeerd op vacatures die gaan ontstaan.

Wat kan de scoutingcommissie voor je betekenen?
De scoutingcommissie heeft als doel dat er een groter aanbod komt van partijgenoten die zich kandidaat stellen voor functies en dat degenen die dat willen een steuntje in de rug krijgen, door scholing, advisering en door attendering op komende vacatures. De commissie is geen selectiecommissie, dus je kunt je natuurlijk ook buiten de scoutingcommissie om kandidaat stellen voor welke functie dan ook. Omgekeerd is ook het feit dat je in het databestand van de scoutingcommissie bent opgenomen geen garantie dat je in aanmerking komt voor een functie. De selectiecommissie heeft een eigen verantwoordelijkheid en uiteindelijk heeft de ALV het laatste woord als het gaat om vertegenwoordigende functies. Het gaat erom dat er zoveel mogelijk talenten worden ontdekt en de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen.

Diversiteit
De PvdA vindt het belangrijk dat er een zo groot mogelijke diversiteit is binnen vertegenwoordigende organen: jong, oud, vrouw, man, allochtoon, autochtoon, homo of hetero. Daarom doet de commissie een beroep op iedereen die actief wil worden om zich te melden en niet snel te denken dat je toch niet in aanmerking komt.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met een van de leden van de scoutingcommissie:

Anke van Kampen, avkampen@planet.nl, 06-24884184;
Albert-Jan Pomper, ajpomper@hotmail.com, 06-55861069;
Marije Talstra, marijetalstra@hotmail.com, 06-51086920
Inge Camfferman, info@casaroma.nl, 06-18683685
Jeroen van Els, vanels@live.nl, 06-16476571