Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid zet zich in voor een duurzamer Den Haag. De werkgroep discussieert over duurzaamheid in de breedste zin van het woord: van CO2 reductie tot biodiversiteit en van groene bewonersinitiatieven tot klimaattransitie. Ook geeft de werkgroep de gemeenteraadsfractie van de PvdA gevraagd en ongevraagd advies. We denken mee bij schriftelijke vragen en we leveren input op de stukken die voorliggen in de commissievergaderingen. Daarnaast organiseren we kennissessies en discussieavond over een duurzame stad. Iedereen die geïnteresseerd is in een duurzaam Den Haag, kan zich bij deze werkgroep aansluiten.

Indien je belangstelling hebt om lid te worden van de werkgroep, of meer informatie wenst, kunt u terecht bij de voorzitter Yannick Jorna ([email protected]) of raadslid Janneke Holman ([email protected])