Werkgroep Duurzaamheid

De PvdA Den Haag heeft een aantal werkgroepen. Eén daarvan is De Werkgroep Duurzaamheid. Zij zet zich in voor een duurzamer Den Haag.

De werkgroep discussieert over duurzaamheid in de brede zin van het woord: van CO2-reductie tot biodiversiteit en van bewonersinitiatieven tot groene daken. Ook geeft de werkgroep de gemeenteraadsfractie van de PvdA gevraagd en ongevraagd van advies. We denken mee bij schriftelijke vragen en we leveren input op de stukken die voorliggen in de commissievergaderingen. Op dit moment denken we na over het verkiezingsprogramma voor volgend jaar. Daarnaast organiseren we kennissessies en discussieavond over een duurzame stad. Iedereen die geïnteresseerd is in een duurzaam Den Haag, kan zich bij deze werkgroep aansluiten.

Indien u belangstelling hebt om lid te worden van de werkgroep, of meer informatie wenst, kunt u terecht bij de voorzitter Geraldine Goeloe (one.lovehopefaith@gmail.com) of raadslid Lobke Zandstra (lobkezandstra@gmail.com).