Werkgroep Ouderenbeleid

De werkgroep ouderenbeleid heeft onder meer als doel om de leden op de hoogte te houden van het ouderenbeleid, zowel op landelijk, gemeentelijk als Europees niveau.  Verder is ons doel om de PvdA-fractie in de gemeenteraad en het afdelingsbestuur te adviseren inzake het gemeentelijk ouderenbeleid.

Zo heeft de werkgroep in de loop der tijd adviezen uitgebracht op het gebied van Ouderen en Veiligheid, de arbeidsmarkt voor 50-plussers en ouderenzorg in het algemeen.  Ook levert de werkgroep altijd een bijdrage over ouderenbeleid voor het verkiezingsprogramma voor de dan komende gemeenteraadsverkiezing. Naast contacten met de PvdA-raadsfractie hebben we die soms ook met PvdA-Tweede Kamerleden. Ook is er enige samenwerking met andere werkgroepen van de PvdA Den Haag, vooral de werkgroep Zorg en Welzijn, en met het landelijk Ouderen-Netwerk PvdA (ONP).

De werkgroep Ouderenbeleid komt over het algemeen elke eerste woensdagmiddag van de maand bij elkaar. Gewoonlijk vergaderen wij van 14:00 tot 16:00 uur. Onze bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op het partijkantoor van de PvdA Den Haag (Stationsweg 10B)

Voor nadere informatie over de werkgroep kan contact worden opgenomen met:
(A)Lex Hegt,  secretaris werkgroep, tel: 070 2130 465, e-mail: [email protected]