Werkgroep Zorg en Welzijn

De Werkgroep Zorg en Welzijn discussieert samen met gemeenteraadsleden en/of de wethouders over onderwerpen die te maken hebben met zorg en welzijn in Den Haag en in Nederland. Ook gaat de werkgroep zelf op pad om zich te laten informeren.

De zorg en ondersteuning van cliënten komt steeds meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te liggen en veel meer mensen zullen langer thuis blijven wonen. Reden te meer dus om alert te zijn op de veranderingen in de zorg.

De vergaderingen van de werkgroep worden één keer per vier tot zes weken gepland.

In de werkgroep vergaderen zowel professionals in zorg en welzijn mee, als mensen die hier zijdelings mee te maken hebben. Maar ook mensen die als patiënt of cliënt bij zorg en welzijn betrokken zijn vergaderen mee. De werkgroep staat dus open voor iedereen.

Soms heeft de werkgroep een themavergadering, meestal komen er veel verschillende onderwerpen aan bod. Iedereen kan onderwerpen inbrengen op een vergadering. De vergaderingen worden aangekondigd via de nieuwsbrief en op de website van de PvdA Den Haag.

Contact: Ritske Zuidema
ritske.zuidema@casema.nl