Werkgroep Zorg en Welzijn

De zorg en ondersteuning van cliënten komt steeds meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te liggen en veel meer mensen zullen langer thuis blijven wonen. Reden te meer dus om alert te zijn op de veranderingen in de zorg.

De werkgroep Zorg en Welzijn discussieert samen met gemeenteraadsleden en/of de wethouders over onderwerpen die te maken hebben met zorg en welzijn in Den Haag en in Nederland. Ook gaat de werkgroep op pad om zich te laten informeren.

We vergaderen één keer per vier tot zes weken. Soms heeft de werkgroep een themavergadering, meestal komen er veel verschillende onderwerpen aan bod. Iedereen kan onderwerpen inbrengen op een vergadering. Dit doen we met professionals in zorg en welzijn, mensen die hier zijdelings mee te maken hebben of mensen die als patiënt of cliënt bij zorg en welzijn betrokken zijn of waren. De werkgroep staat dus open voor iedereen. De vergaderingen worden aangekondigd via de nieuwsbrief en op de website van de PvdA Den Haag.

Interesse?

Wil je meedoen, iets agenderen of gewoon komen kijken? Leuk! Stuur een e-mail naar Edgar Hoedemaker op [email protected]