Onze resultaten

De Haagse PvdA heeft de afgelopen drie jaar stevig linkse maatregelen genomen. We hebben duizenden mensen aan een baan geholpen. Met de schuldenaanpak hebben we stadsgenoten een nieuwe kans geboden. Dankzij de wijkaanpak zijn vele pleinen en plekken in de wijken opgeknapt. Goed voor kinderen om te spelen en goed voor de leefbaarheid en veiligheid. We pakten discriminatie aan en investeerden in taal. De Partij van de Arbeid pakt aan. Samen met jou, je buurman en iedereen in Den Haag werken we aan een mooiere en betere stad.

Meer betaalbare woningen

Het aantal inwoners van Den Haag groeit. Logisch, want het is een prachtige stad! Wonen in de stad moet wel betaalbaar blijven. 30% van de nieuwe woningen zijn daarom sociale huurwoningen. Vocht en schimmel in huizen pakken we keihard aan met de Pandbrigade.

Klimaatneutrale stad

Met acht partijen hebben we in het Haags Klimaatpact afgesproken dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is. Maatregelen om huizen te verduurzamen worden voor iedereen toegankelijk. Er zijn meer en betere fietspaden aangelegd zodat mensen sneller de auto laten staan.

Toegankelijke zorg

De eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding wordt door ons voorstel afgeschaft. Zorg aanvragen met een ellenlang formulier op de gemeentewebsite is verleden tijd: een aanvraag doen kan binnenkort gewoon door te bellen, een brief te sturen of met een gesprek.

Betere inburgering en opvang van statushouders

Als stad hebben we voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld goed onderdak geregeld. We zorgen voor goede inburgering, met taalles, (vrijwilligers)werk of een opleiding zodat mensen snel meedoen in de samenleving.

Meer mensen aan het werk

Door ons Banenplan zijn er 10.000 Hagenaars weer aan het werk. Mensen die moeilijk werk kunnen vinden door een beperking of omdat ze lang ziek waren, kunnen aan de slag met een STiP-baan: bijvoorbeeld congiërges op scholen of als activiteitenbegeleider in de wijk.

Schulden te lijf

Schulden zijn voor veel Hagenaars een groot probleem. Door een proef met Incassovrije Wijken pakken we schulden aan. Hierdoor krijgen mensen betere hulp om uit de schulden te komen. Schulden van jongeren kopen we op als ze weer naar school of aan het werk gaan.

Wijkaanpak

Niet iedere straat of plein in Den Haag ligt er even mooi bij. Dankzij onze wijkplannen maken we daar samen met de bewoners werk van. Zo hebben het Heeswijkplein en het Slachthuisplein een metamorfose ondergaan, met meer groen en meer speeltuinen.

Taaloffensief

80.000 Hagenaars hebben moeite met lezen en schrijven, zowel mensen met een Nederlandse als met een andere achtergrond. Taal is belangrijk om mee te kunnen doen en werk te vinden: daarom zijn er meer taallessen op ieder niveau.

Doe mee!

Doe mee!

Help jij ons met bouwen aan een Den Haag voor iedereen? Of je nu meegaat rozen uitdelen of op welke andere manier dan ook wilt helpen, je hulp is welkom en waardevol. Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee