Zorg

De PvdA wil zorg dicht bij de mensen in de wijk organiseren. De wijkverpleegkundige moet terug in de wijk. Zorg moet over mensen gaan: niet over papier. Wij hebben extra aandacht voor ouderen, jeugd en gehandicapten.
  • Uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen: zij zijn de ogen en oren van de wijk.
  • Zorgvragers verdienen tijd en persoonlijke aandacht.
  • Bestrijding van de bureaucratie in de zorg.
  • Organiseer de zorg dicht bij de mensen. Dat geldt ook voor de Jeugdzorg waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt.
  • Ouderen en gehandicapten worden extra ondersteund met materialen, vervoer en begeleiding om te kunnen sporten.