Basisinkomen

De Haagse PvdA is geen voorstander van proeven met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Wel zijn we voorstander van experimenten met een regelluwe bijstand met mogelijkheden tot bijverdienen voor mensen die moeilijk aan een baan komen, onder andere werkloze 55-plussers.

Een experiment met regelluwe bijstand met mogelijkheden tot bijverdienen

Veel werkloze laagopgeleiden, zoals onder meer 55-plussers, komen zeer moeilijk weer aan een betaalde baan, maar zijn wel gemotiveerd. Zolang de kansen op een volwaardige baan ver achterblijven, heeft het circus van sollicitatiebrieven schrijven in economisch slechte tijden vaak geen zin en zorgt dat vooral voor minder tijd voor nuttige en wenselijke tijdsbesteding, zoals bijscholing en vrijwilligerswerk: zaken die de kansen op de arbeidsmarkt wél vergroten. De Haagse PvdA stelt daarom voor om in navolging op andere steden een experiment te doen met een regelluwe bijstand met mogelijkheden tot bijverdienen voor deze doelgroepen, onder andere werkloze 55-plussers. Een dergelijke vorm van een basisinkomen stelt deze personen in staat om deeltijdwerk te accepteren met behoud van inkomen als stap op weg naar een volledige baan.

Goed werk voor iedereen

Goed werk voor iedereen

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Dat verdubbelen we de komende vier jaar.

Lees verder