Burgerschap en Integratie

Iedereen in Den Haag moet kunnen meedoen. Het leren van de taal is daarbij zeer belangrijk. Wij zetten daarom stevig in op taaltrajecten voor nieuwe Hagenaars.

Het is cruciaal dat de stad van Vrede en Recht pal staat voor ruimhartige opvang van mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen: statushouders. Wij blijven als Haagse PvdA pleiten voor een volwaardige behandeling van deze land- en stadsgenoten. Daarbij is van belang dat zij een woning kunnen vinden. De investering in nieuwe betaalbare woningen komt ook ten goede aan Haagse statushouder.

Na huisvesting dient alle aandacht gericht te zijn op integratie en taalbeheersing. Zo willen wij een extra groot aanbod van taalcursussen bij Taalplein Den Haag waar statushouders gratis gebruik van kunnen maken. Pas als mensen Nederlands spreken kunnen ze echt mee gaan doen in de Nederlandse samenleving. Daarom zullen we waar mogelijk het taalonderwijs voor statushouders combineren met een opleiding of (vrijwilligers)werk.

Wereldburgerschap in het onderwijs

De PvdA ondersteunt de ontwikkeling van een onderwijsprogramma in wereldburgerschap voor basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs dat onze leerlingen en studenten bekend maakt met de stad, de wereld, culturele verscheidenheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, respect en vreedzaam samenleven. De gemeente moet erop sturen dat scholen vaker gebruik maken van voorlichtingsprogramma’s die al over dergelijke thema’s bestaan.

(Foto: Flickr / Directie Voorlichting)
Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder