Burgerschap en Integratie

Iedereen in Den Haag moet kunnen meedoen. Het leren van de taal is daarbij zeer belangrijk. Wij zetten daarom stevig in op taaltrajecten voor nieuwe Hagenaars.
  • Voldoende taaltrajecten in de stad: door de taal kan iedereen meedoen.
  • Aanpak van de segregatie door meer ontmoetingsplekken in de stad waarbij verschillende bevolkingsgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Samen zijn we stad!
  • Diversiteit in besturen bevorderen.