Dagbesteding

We zijn er trots op dat we de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding hebben afgeschaft. Toch is de zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is nog niet altijd goed geregeld.

Investeren in betere professionele dagbesteding

We investeren in betere en professioneel geleide dagbesteding, waardoor ook vrijwilligers goed hun werk kunnen doen. Daarnaast investeren we in betere begeleiding voor onder andere demente ouderen. We gaan voor uitbreiding van aantal laagdrempelige ontmoetingscentra met dagopvang gecombineerd met ondersteuning van mantelzorgers.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder