Eenzaamheid

Veel mensen in de stad, waaronder veel ouderen, voelen zich eenzaam. Vaak wordt dit niet opgemerkt. Dat willen we eerder gaan signaleren en sneller oplossen.

Opbouwwerkers en mensen in de sociale wijkteams die de wijk goed kennen, zijn de absolute voorwaarde om mensen die eenzaam zijn, te helpen. De sociale wijkteams krijgen veel meer capaciteit en tijd om eenzaamheid op te sporen: door huisbezoeken, contacten met familie, mantelzorgers en buren, en door te investeren in mensen die goed contact hebben met moelijker te bereiken groepen bewoners.

Ook op ouderen gerichte sportvoorzieningen kunnen bijdragen aan het blijvend verminderen van eenzaamheid, waarbij dit bovendien leidt tot een betere gezondheid. Die gezondheid verbeteren we ook door de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een inkomen tot 150 procent minimumloon af te schaffen.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder