Wijkaanpak

Den Haag gaat onverminderd voort met de krachtwijkenaanpak in de krachtwijken Transvaal, Schilderswijk, Stationsbuurt en Zuidwest om de sociaaleconomische ongelijkheden tussen de mensen in deze wijken zo veel mogelijk weg te werken. Ook Laak krijgt extra aandacht.
  • De krachtwijken schoon, heel en veilig. Aanpak van (gevoelens van) onveiligheid, door onder meer de uitbreiding van betere woonbeveiliging.
  • Jongeren en gezondheid. We pakken overgewicht aan door middel van gezondheidsprogramma’s.
  • Gezinnen waar veel problemen zijn, “multiprobleemgezinnen”, krijgen extra ondersteuning en begeleiding.
  • Werk, inburgering via taaltrajecten en een sterke wijkeconomie staan centraal.
  • Leefbaar wonen: pleinen en straten worden heringericht.
  • Extra middelen voor de Schilderswijk. In vergelijking met de overige Krachtwijken, blijft de Schilderswijk achter. Jeugdwerkloosheid, onderwijsachterstanden, ondersteuning en emancipatie van geïsoleerde vrouwen zijn de zaken waar we mee bezig zijn en mee bezig moeten blijven.