Wijkaanpak

De wijkaanpak zorgt ervoor dat samen met bewoners de verschillen tussen de stadsdelen worden overbrugd en de wijken worden verbeterd. Dit willen we voortzetten en uitbreiden over alle stadsdelen.

De wijkaanpak, waarin de gemeenteproblemen in de meest kwetsbare wijken in 1 keer aanpakt, willen we met alle positieve resultaten van de afgelopen jaren doorzetten. Daarbij heeft de gemeente onder andere aandacht voor voorzieningen als kinderopvang, maar ook wijkeconomie, wonen in de wijk, wijkwinkelcentra, langer thuis wonen, verduurzaming en gezondheid. De leegstand wordt bestreden. Er worden pop-upstores gestart, in leegstaande panden komen extra fietsenstallingen en een eenzijdig winkelaanbod wordt voorkomen.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder