Leefbaarheid

De PvdA wil dat mensen in Den Haag in een buurt kunnen wonen waarin zij zich prettig en thuis voelen. De inrichting van de buurt is het begin daarvan. Elke buurt moet daarom voldoende groen hebben, voldoende voorzieningen dichtbij (zoals zorg) en recreatiemogelijkheden.
  • Schoon, heel, veilig en sfeervol.
  • Ondergrondse afvalcontainers als middel om de leefbaarheid te vergroten.
  • Elke wijk heeft zijn eigen veegteam.
  • Als manieren om de leefomgeving van mensen te verbeteren ziet de PvdA verder het vergroenen van binnenterreinen en ‘restruimtes’.
  • De PvdA zet zich in voor voldoende ruimte voor volkstuintjes en stadsboerderijen.
  • De PvdA wil bovendien dat plantsoenen goed onderhouden worden.
  • Het karakter van een buurt heeft in de ogen van de PvdA baat bij en openbare ruimtes die goed ingericht zijn en goed beheerd worden.
  • Sommige pleinen, vooral in Laak, de Schilderswijk en Escamp kunnen herinrichting gebruiken, bij andere pleinen volstaat goed beheer.
  • Op plekken waar veel mensen komen, zoals winkelcentra willen we milieustraten waar je je afval kwijt kunt.