Leefbaarheid

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen reizen en de stad groen en leefbaar blijft. Elke straat, van het Benoordenhout tot Rustenburg Oostbroek, is schoon, heel en veilig zodat iedereen fijn kan wonen.

We zorgen voor voldoende groen én water in ieder wijk.

Een groene stad is een prettige stad. Veel groen en water in de stad maakt de lucht frisser en op hete dagen koeler. Het verhindert ook de hittestress en onderlopende straten en kelders veroorzaakt door stortbuien. Meer groen en water bevordert de gezondheid van mens en dier en zorgt voor meer biodiversiteit. Alhoewel Den Haag genoemd wordt als ‘Groenste stad van Nederland’ is het groen ook gesegregeerd. Een deel van de stad is heel groen en een (dichtbevolkt) deel van de stad is heel kaal. Den Haag start om deze reden een offensief voor meer water, vergroening en het tegengaan van verstening. Daar waar het kan en zinvol is worden grachten, sloten en vijvers aangelegd dan wel verbreed. Zo veel mogelijk platte daken worden groen, 5000 huizen krijgen een geveltuin, de ruimte om bomen worden beplant en tuinen worden waar mogelijk minder versteend.

De gemeente neemt hierbij het initiatief en maakt meedoen een ‘offer you can’t refuse’. Bewoners krijgen daarbij advies op maat. We breiden bovendien operatie Steenbreek, “Fleur toch op” en het aantal groene schoolpleinen uit en we leggen ook waterpleinen aan.

Elke straat op orde

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen reizen en de stad groen en leefbaar blijft. Elke straat, van het Benoordenhout tot Rustenburg Oostbroek, is schoon, heel en veilig zodat iedereen fijn kan wonen. Dat betekent dat je afval kwijt kunt in ondergrondse containers, je veilig de straat over kunt steken, straten en pleinen groen en gezellig zijn. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen voorrang bij de inrichting van de stad.

Iedereen is vrij om zelf te kiezen welk soort vervoermiddel het beste past. Tegelijkertijd nemen sommige vervoermiddelen minder ruimte in en zijn ze beter voor de gezondheid van mensen in de stad. We stimuleren dan ook de fiets, het ov en emissievrije auto’s. Die zorgen voor minder fijnstof.

We verbeteren de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking

Den Haag is voorloper om het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking uit te voeren. En dat willen we blijven. Dat betekent dat we ons keihard blijven inzetten om te zorgen dat de stad en haar voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Of je nou in een rolstoel zit, slechtziend bent of minder goed hoort.

Kinderen een eigen plek

Spelen is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Ook om voldoende beweging te hebben (zie sportparagraaf voor gedetailleerde maatregelen). Er zijn speelplekken waar kinderen kunnen spelen met toestellen of met een bal om voldoende beweging te hebben, te ontmoeten en om te leren. Daarbij is diversiteit in aanbod belangrijk. We investeren in meer speelplaatsen, stemmen het aanbod af op wensen van de buurt en stimuleren nieuwe vormen van spelen zoals bouwspeelplaatsen en natuurspeelplaatsen.

Dieren een eigen plek

In onze grachten en kanalen komen meer voorzieningen voor dieren om eruit te rusten, eruit te klimmen en te broeden. Voor iedere hond is op loopafstand een hondenuitlaat-strook. Oevers worden natuurvriendelijk (waterplanten, riet e.d.) gemaakt door diervriendelijke beschoeiing.

Behoud van de wijkaanpak

De wijkaanpak, waarin de gemeenteproblemen in de meest kwetsbare wijken in 1 keer aanpakt, willen we met alle positieve resultaten van de afgelopen jaren doorzetten. Daarbij heeft de gemeente onder andere aandacht voor voorzieningen als kinderopvang, maar ook wijkeconomie, wonen in de wijk, wijkwinkelcentra, langer thuis wonen, verduurzaming en gezondheid. De leegstand wordt bestreden. Er worden pop-upstores gestart, in leegstaande panden komen extra fietsenstallingen en een eenzijdig winkelaanbod wordt voorkomen.

(Foto: Den Haag Marketing)
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder