LEIDSCHENVEEN/YPENBURG

Ze begonnen ooit als Vinexwijken, maar inmiddels zijn Leidschenveen en Ypenburg echt onderdeel van Den Haag. Toch hebben deze wijken last van o.a. criminaliteit en een gebrek aan OV. Dat willen we aanpakken door:
  • de hangjeugd en drugsdealers rondom het Randstadrailstation Leidschenveen en het winkelcentrum aan te pakken door meer ogen, bijvoorbeeld door een bewaakte fietsenstalling te plaatsen bij het station;
  • meer buurtevenementen te organiseren zoals hardloopwedstrijden, om sociale relaties in de wijk te verbeteren;
  • het project buurtgezinnen, dat kwetsbare gezinnen helpt, voort te zetten en uit te breiden naar andere stadsdelen;  
  • de Vlietzone (door) te ontwikkelen tot een hoogwaardig groen gebied met betere (voetgangers) wegen richting de Binckhorst en Laak. De toegankelijkheid en natuur op de Landscheidingsdijk willen we verbeteren. We verbeteren de verbinding Leidschenveen en de Nieuwe Driemanspolder;
  • te onderzoeken of er meer ov-haltes kunnen komen en een P+R locatie bij station Leidschenveen.
Andrea Bartman

Andrea Bartman

Andrea heeft een brede ervaring binnen de partij, eerst in Amsterdam en sinds ruime tijd ook in Den Haag, onder andere als bestuurslid. Van 2028 tot 2022 was ze fractievertegenwoordiger in de Haagse gemeenteraad. Haar politieke drijfveer is om sociale verschillen aan te pakken, bijvoorbeeld tussen wijken. Ook is ze erg begaan met vluchtelingen. Andrea

Meer over Andrea Bartman