LHBT en Emancipatie

De Haagse PvdA gelooft in één Haagse samenleving, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Hoewel het de laatste jaren de goede kant op is gegaan met de emancipatie van LHBTQIA+’ers in de stad, is het werk nog niet af.

Helaas is het gevoel van onveiligheid op straat voor deze groep alleen maar gegroeid. De PvdA vindt dat iemands seksuele geaardheid nooit, maar dan ook echt nooit, een reden mag zijn voor intimidatie, discriminatie of uitsluiting. Iedereen moet zich veilig en thuis voelen in deze mooie stad. De stad is van iedereen en de stad heeft alle talenten hard nodig. Concreet betekent dit dat de gemeente zich actief blijft inzetten voor de acceptatie van LHBTQIA+’ers en dat de gemeente voortaan genderneutraal gaat communiceren. De gemeente Den Haag gaat genderneutraal communiceren en zet zich daarnaast actief in voor de emancipatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers in de stad, in overleg met het COC, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, en de politie.

Zerotolerance bij (straat)intimidatie en geweld tegen hulpverleners

Iedereen in Den Haag moet zich veilig voelen, of het nu thuis is, in de buurt, in de stad of aan zee. Je veilig voelen is een cruciale voorwaarde om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Straatintimidatie, in het bijzonder van vrouwen en LHBTQIA+’ers, moet hard worden bestreden, desnoods door middel van strafbaarstelling. Hulpverleners moeten te allen tijde hun werk kunnen uitvoeren. Daarbij kunnen zij rekenen op onze steun.

Blijvende gesprekken met verenigingen, politie en onderwijs over acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers

We willen dat de gemeente zich actief inzet voor de emancipatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers in de stad en daarover – in samenwerking met het COC, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, en de politie blijft opzoeken.

We bestrijden (onbewuste) vooroordelen in de gemeentelijke organisatie door anoniem solliciteren en quota

Je culturele achtergrond, sekse en leeftijd zijn helaas nog steeds bepalend voor hoe groot de kans is dat je een baan vindt. Zolang dat het geval is, blijft de gemeente Den Haag het succesvolle anoniem solliciteren doorzetten, blijven we investeren in de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en zijn we voor quota in topposities. Zo willen we een quotum van veertig procent vrouwen in topposities in de Haagse gemeente, moet veertig procent van de nieuwe top- en middenmanagers in de gemeente een niet-Nederlandse achtergrond hebben, en willen binnen de gemeente we een gelijke beloning voor man en vrouw voor gelijke functies.

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder