Luchtkwaliteit

Den Haag staat nog altijd bovenaan lijstjes van straten met de meeste luchtvervuiling. Gelukkig zien we dat slimme herinrichting de luchtkwaliteit snel kan verbeteren. Daarnaast gaan we de milieuzones uitbreiden.

Gelukkig hebben we bij de Javastraat – tot voor kort een van de meest vervuilde straten van de stad – gezien dat door slimme herinrichting de luchtkwaliteit snel verbeterd kan worden. Deze aanpak is ook nodig voor straten als de Vaillantlaan en de Hoefkade. Daarnaast stimuleren we deelauto’s en het gebruik van elektrische auto’s.

We zorgen voor meer schonere auto’s in de stad

Milieuzones worden zowel geografisch als in aantal typen voertuigen uitgebreid om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Indien mogelijk differentiëren we parkeertarieven en vergunningen naar type voertuig: hoe schoner, hoe goedkoper. Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s wordt voor 2022 vermeerderd met 7000 in de openbare ruimte. Met exploitanten van gemeentelijke parkeergarages worden afspraken gemaakt over het plaatsen van laadpalen.

Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder