Mantelzorg

Zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers verlenen samen zorg aan mensen in de wijk. De zorgverlener krijgt voldoende tijd en middelen om met mantelzorgers te overleggen en om hen te ondersteunen. Het aanbod van mantelzorg (zoals respijtzorg) wordt uitgebreid en er wordt meer bekendheid aan gegeven.

Er komt extra aandacht voor jonge mantelzorgers die zorgen voor een zieke ouder, broer of zus. 1 op de 10 kinderen is mantelzorger. Een jeugd met een zieke ouder of broer of zus, kan tot een volwassenheid met klachten leiden. Scholen, welzijn en zorgprofessionals hebben hier oog voor en werken preventief. We willen mannen stimuleren vaker mantelzorg en de zorg voor kinderen op zich te nemen.

Aanpassing parkeernormen

De uitzonderingsgronden voor parkeervergunningen worden opgerekt: vrijwilligers van sportverenigingen, mantelzorgers krijgen indien nodig meer bezoekersuren.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder