Media en Lokale Pers

We vinden het belangrijk voor de lokale democratie dat elke een goed medium heeft voor en door bewoners. De gemeente moet zich daarbij niet gaan bemoeien met wat er gepubliceerd worden, maar moet lokale media wel stimuleren en faciliteren. 

Daarbij is het belangrijk dat er een divers media-aanbod in de stad te vinden is. De gemeente moet volop de ruimte geven voor nieuwe initiatieven op mediagebied.

Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder