Onderwijs en bibliotheken

De PvdA wil gelijke kansen in het onderwijs. Mensen moeten de ruimte krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat kan onder meer via voldoende aanbod van bibliotheken. Om onderwijsachterstanden weg te werken, zijn wij voorstander van de voorschool en brede buurtscholen in ieder stadsdeel.
  • Uitbreiding van het aantal brede buurtscholen. In ieder stadsdeel minimaal één.
  • Kinderen met een achterstand kunnen naar de voorschool.
  • Eén aanmeldmoment voor de basisschool.
  • Kwalitatief goede docenten.