Parkeren

Auto’s nemen veel ruimte in beslag. We zullen moeten wennen aan het idee dat mensen maximaal 1 auto betaalbaar in de buurt van de eigen woning kunnen parkeren. Om de stad bereikbaar te houden moeten we de keuze maken voor goed OV en goede bereikbaarheid per fiets.

Komt je van buiten de stad? Dan moeten OV en fiets aantrekkelijker alternatieven zijn dan de auto. In de stad delen we auto’s waar dat kan en offeren we geen groen op voor nieuwe parkeerplaatsen.

Aanpassing parkeernormen

Als het OV goed is, houden mensen de woonlasten liever laag dan dat ze per se een parkeerplaats bij hun woning willen. Daar waar er goede ov-alternatieven zijn worden de parkeernormen worden bij nieuwbouw losgelaten.

De parkeervergunning voor een tweede auto zal 400 euro gaan bedragen. De uitzonderingsgronden worden opgerekt: vrijwilligers van sportverenigingen, mantelzorgers krijgen indien nodig meer bezoekersuren.

Bij herinrichting wordt rekening gehouden met het fiets-parkeren en krijgt dit goede en voldoende plek bij nieuwe projecten. Per slot van rekening kom je met de fiets dichterbij dan met de auto.

(Foto: Den Haag Marketing)
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder