Parkeren

De PvdA wil dat autobezitters hun auto in de buurt van hun woning kwijt kunnen en zich binnen en buiten Den Haag kunnen bewegen. Aan de andere kant wil de PvdA dat de uitlaatgassen worden verminderd, de verkeersveiligheid toeneemt en verkeersoverlast afneemt. Den Haag prijkt bovenaan de lijstjes van luchtvervuiling, dat is geen goede zaak.
  • De PvdA vindt dat mensen de eigen auto in de buurt van de eigen woning kwijt moeten kunnen. Elk huishouden krijgt voor de eerste auto een zeer goedkope parkeervergunning (tenzij men een privé parkeerplaats heeft). Huishoudens met twee of meer auto’s gaan fors meer betalen voor een tweede vergunning.
  • In situaties waar betaald parkeren onvoldoende helpt om mensen in staat te stellen hun auto in de buurt van hun huis te parkeren, is de PvdA voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.
    Op andere plekken kan met de buurt een andere bestemming worden gevonden voor parkeerplaatsen die niet meer gebruikt worden. Bijvoorbeeld meer groen of meer ruimte voor kinderen om te spelen.
  • We maken het Noordeinde autovrij en de Prinsestraat parkeervrij, zodat winkelend publiek er beter terecht kan.
  • Voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking, verplegende en artsen blijven de huidige parkeerfaciliteiten bestaan.
  • De prijs voor bezoekersvergunningen en voor zeer zuinige auto’s houden we laag.
  • Bij een eerlijk parkeerbeleid hoort ook strenge handhaving. Overtredingen van verkeersregels worden bestraft, daarmee verminderen we een hoop ergernis bij buurtbewoners.